Themis

samenvatting

Themis is een groepsgerichte inburgeringsprogramma, gericht op sociale activering en het vergroten van maatschappelijke participatie. De interventie is gebaseerd op participatieve methoden uit niet-westerse volwasseneneducatie. Het doel van de interventie is deelnemers toeleiden naar het inburgeringsexamen en hen empoweren zodat zij zelf richting kunnen geven aan het leven. 

In de methode ligt de nadruk op het verwerven van sociale competenties. Taal is daarbij een middel en geen doel op zichzelf. Door de aard van de methode wordt taal verweven met de thema’s en ‘als vanzelf’ meegenomen. Met de methode Themis kan men inburgeren op maximaal niveau A2.

typemethodiek
verantwoordelijke Vantrood Educational Services
organisatie Vantrood Educational Services
Moerslag 7a
6265 NC Margraten
043 - 40 85 671
plaats Margraten
instelling Vantrood Educational Services
trefwoordeninterventies naar werk ; ...
thema behoud van arbeid
meer details www.movisie.nl/esi/themis 
url http://www.themis-inburgering.n 
opmerkingen Deze methodiek is afkomstig van voormalig interventiesnaarwerk.nl.
datum invoer15-05-2018