Terugdringen recidive door het scheppen van werkgelegenheid voor ex-gedetineerden

samenvatting

De interventie richt zich op (ex-) gedetineerden. Het doel is om recidive en langdurig gebruik van een WWB-uitkering te voorkomen door middel van werk. Geprobeerd wordt dit doel te bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en penitentiaire inrichtingen te verbeteren en door het nazorgtraject te verbeteren.

typemethodiek
verantwoordelijke Gemeenten Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven
organisatie Gemeenten Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven
plaats Gemeenten Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven
instelling Gemeenten Tilburg, 's-Hertogenbosch en Eindhoven
trefwoordeninterventies naar werk ; aan het werk komen
thema behoud van arbeid
opmerkingen Deze methodiek is afkomstig van voormalig interventiesnaarwerk.nl.
datum invoer07-03-2018