SVL: Schoolvragenlijst

samenvatting

Met behulp van de Schoolvragenlijst kunnen leerlingen hun mening over de school en hun functioneren daarbinen geven (sociaal-emotionele houding, motivatie, werkhouding en het zelfvertrouwen). 

De SVL kan gebruikt worden als enquĂȘte, evaluatie-, signalerings- en adviseringsinstrument. Inventarisatie van opvattingen en houdingen ten aanzien van de school en zichzelf. Met behulp van de SVL kan mijn inzicht krijgen in drie groepen houdingen die leerlingen hebben ten aanzien van de school en zichzelf: - de werhouding of motivationele houding ten aanzien van de school en zichzelf; - het welbevinden of de sociaal-emotionele houding ten opzichte van het schoolleven; en - het zelfvertrouwen, het zelfconcept of de houding ten opzichte van de eigen mogelijkheden..

SVL-Norm: Landelijk normeringsonderzoek van de Schoolvragenlijst. UVA Universiteit van Amsterdam. Informatiebrochure voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

typemethodiek
jaar1983
verantwoordelijkeIn de periode 1979-1983 ontwikkeld door JAE Smit & HCM Vorst, Universiteit Amsterdam.
doelgroepScholen
trefwoordenmeetinstrument ; schoolproblemen
themaOnderwijs
opmerkingenType instrument: Vragenlijst

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: pearsonclinical.nl

Referenties:
- Evers, A., Van Vliet-Mulder, J.C. & Ter Laak, J. (1996).
  Documentatie van tests en testresearch in Nederland.
  Assen: Van Gorcum; Amsterdam: Nederlands Instituut voor Psychologen.

referentie nummer328
datum invoer29-09-2009