SIP: Sickness Impact Profile - Nederlandse versie

samenvatting

De SIP is bedoeld voor het meten van de effecten van gezondheidszorg op de gezondheid. De gegevens moeten bruikbaar zijn voor evaluatie en planning van voorzieningen. De SIP is dus ontwikkeld als effectmaat. De SIP levert een maat van waargenomen gezondheidsstatus voor gebruik in het meten van uitkomsten van zorg, in gezondheidssurveys, in programmaplanning en beleidsvoering en in het monitoren van patiëntenvooruitgang. 

De SIP is ruim toepasbaar overheen een brede waaier aan gezondheidsproblemen en aandoeningen en overheen demografische en culturele subgroepen. Sickness wordt gemeten in relatie tot zijn impact op gedrag. De SIP is gericht op belemmeringen van het gedrag ten gevolge van ziekte, en niet op ziekten zelf. De in het profiel opgenomen dysfuncties pretenderen alle beperkingen te representeren die het gevolg van welke ziekte dan ook kunnen zijn, zonder dat er rekening wordt gehouden met specifieke ziektebeelden, behandeling of prognose.

typemethodiek
jaar1981
verantwoordelijkeMarilyn Bergner en medewerkers (1976, 1981)
doelgroepZieken
trefwoordenmeetinstrument ; ziektegedrag
themaIntermediairs
opmerkingenType instrument: Vragenlijst en handleiding

Validiteit:
De SIP heeft sterke validiteitseigenschappen. Begripsvaliditeit: er werden correlaties berekend met andere instrumenten en met klinische parameters. Er bestaat een positief verband tss de SIP-score en de voglende maten: een algemene subjectieve inschatting van het dysfunctioneren, een subjectieve inschatting van de gezondheidstoestand, de National Health Interview Survey Index of Activity Limitation, de inschatting van het dysfunctioneren en van de gezondheidstoestand door derden, een arthritis index en de thyroxine bloedspiegel. Er bestaat een negatief verband tussen de SIP-score en een maat voor de heupfunctie.

Betrouwbaarheid:
Sterke betrouwbaarheidseigenschappen. De SIP is sensitief als een uitkomstmaat in gezondheidsservice-evaluatie in het algemeen. De test-hertestbetrouwbaarheid (r=0.92, t=24u, n=495) en de interne consistentie (cronbach's alpha=0.94) van de totaalscore zijn goed, de test-hertestbetrouwbaarheid (r=0.50) van de afzonderlijke items is matig.
Taal: Oorsponkelijk Engelstalig

Verkrijgbaar bij:
De Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de RU Utrecht stelt tegen kostprijs exemplaren van de SIP beschikbaar voor hen die deze lijst bij gezondheidsonderzoek willen toepassen

 Referenties:
-  Bergner, M., Bobbit, R.A., Carter, W.B., Gilson, B.S. (1981). The SIP:
   development and final version of a health status measure. Medical care, 19,
   787-805.
-  Bergner, M., Bobbit, R.A., Kressel, S., Pollard, W.E., Gilson, B.S. & Morris, J.R.
   (1976a). The SIP: conceptual formulation and methodology for the
   development of a health status measure. International Journal of health
   services among planning, administration, evaluation, 6, 393-415.  
-  Bergner, M., Bobbit, R.A., Pollard, W.E., Martin, D.P. & Gilson, B.S. (1976b).
   The SIP: validation of a health status measure, Medical-care, 14, 57-67.
-  De Bruin, A.F., de Witte, L.P., Stevens, F.C.H. & Diederiks, J.P.M. (1992).
   De bruikbaarheid van de SIP als generieke maat voor de functionele
   toestand. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 70, 160-170.
referentie nummer299
datum invoer29-09-2009