SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst

samenvatting

Bij de diagnostiek van sociaal-emotionele problematiek bij kinderen is doeltreffend testmateriaal onmisbaar. De bestaande psychologische testen zijn echter te globaal of beperken zich tot slechts één problematiek, terwijl problemen vaak niet geïsoleerd voorkomen, maar in combinatie met elkaar. Met de SEV kan op eenvoudige wijze aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald inhoeverre kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De SEV kan ook worden toegepast in de jeugdzorg. Hier is de lijst allereerst van belang voor de diagnostiek en kan hij worden gebruikt om de aard en de ernst van de sociaal-emotionele problematiek van de jeugdigen die in behandeling worden genomen in hun onderlinge samenhang te bepalen. 

Verder kan de lijst worden toegepast om de voortgang van de behandeling in kaart te brengen. Door periodieke afname, bijvoorbeeld maandelijks, kan het verloop van de sociaal-emotionele problematiek van de jeugdigen in kaart worden gebracht. Dit op zijn beurt kan als maat dienen om de effectiviteit van de behandeling te bepalen, en antwoord te geven op de vraag of de behandeling moet worden bijgesteld.

typemethodiek
verantwoordelijkeProf. Dr. J.D. van der Ploeg en dr. E.M. Scholte
doelgroepPsychische stoornissen
trefwoordenmeetinstrument ; psychische problemen
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
urlwww.bsl.nl/shop/
opmerkingenType instrument: 20 vragenlijsten, handleiding en 20 testuitslagformulieren (apart verkrijgbaar).

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: BSL-Testuitgever 
Via de auteurs is software verkrijgbaar om de scores automatisch te berekenen. 
referentie nummer296
datum invoer29-09-2009