SCHOBL-R: Beoordeling van schoolgedrag

samenvatting

SCHOBL-R is een observatie-instrument voor het meten van sociaal-emotionele ontwikkeling`bij kinderen van 4 tot 11 jaar. Het betreft enkelvoudig en concreet waarneembaar gedrag met alle mogelijke schakeringen van normaal en afwijkend sociaal-emotioneel functioneren. 

Het is een hulpmiddel voor leerkrachten om door middel van een systematische en gedetailleerde beschrijving van het schoolgedrag een beter inzicht te krijgen in het sociaalemotioneel functioneren van de kinderen. Het is een theoretisch en psychometrisch degelijk onderbouwde observatielijst. 

Deze gestandaardiseerde observatielijst voor leerkrachten geeft de CLB-medewerker en andere deskundigen waardevolle informatie over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in een schoolse context. Vanuit het profiel van de SCHOBL-R kan de gebruiker beslissen of verdere diagnostiek noodzakelijk is.

typemethodiek
jaar1991
verantwoordelijkeN Bleichrodt, WCM Resing, JN Zaal
doelgroepKinderen
trefwoordenonderwijs ; kinderen ; ontwikkeling ; sociaal gedrag
themaOnderwijs
urlhttp://schobl.nl
opmerkingenDe resultaten van het valideringsonderzoek worden summier weergegeven in het supplement. Zij wijzen er in ieder geval op dat kinderen met leerproblemen, met minder goede schoolresultaten en uit zwakkere socio-economische middens een risicogroep voor probleemgedrag. Hierover wordt uitgebreid gerapporteerd in een intern rapport van de Lessius Hogeschool.

Betrouwbaarheid:
Uit Nederlands en Vlaams betrouwbaarheidsonderzoek blijkt een hoge betrouwbaarheid. Voor de Vlaamse versie is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van het resultaat op de factorschaal 'emotionele stabiliteit'.

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij:schobl

Referenties: Bernaerts Ivo (2002). De SCHOBL-R. Een stap dichter bij de beoordeling en begeleiding van schoolgedrag. Caleidoscoop.
referentie nummer291
datum invoer29-09-2009