Samen hebben we de kracht

samenvatting

De interventie Samen hebben we kracht richt zich op niet-westerse allochtone, (ex-)gedetineerde vrouwen. Het doel is ondersteuning bieden bij hun re-integratie in de Nederlandse samenleving door hen competenties bij te brengen om adequate formele en informele relaties op te bouwen op alle leefgebieden, in het bijzonder arbeid. ====
In totaal beslaat de interventie, inclusief introductiebijeenkomst, 11 weken waarin de deelnemers 21 bijeenkomsten volgen. De training eindigt met individuele exitgesprekken, één maand na afloop van de groepssessies.

typemethodiek
verantwoordelijke Zorgconcept
organisatie Zorgconcept
plaats Amsterdam
instelling Zorgconcept
Vlierweg 24
1032 LG Amsterdam
trefwoordeninterventies naar werk ; aan het werk komen
thema behoud van arbeid
publicatie Samen_hebben_we_kracht_0.pdf
url http://www.zorgconcept.org/ 
opmerkingen Deze methodiek is afkomstig van voormalig interventiesnaarwerk.nl.
datum invoer07-03-2018