Personal Radar - informatie voor werknemers

De Personal Radar is een vragenlijst die uw werkvermogen en uw werkplezier meet. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijke in staat bent om uw huidige werk te kunnen doen. Uw werkplezier is de mate van welzijn op uw werk. Werkvermogen en werkplezier kun je meten. Dat doet de Personal Radar. Werkgevers willen graag weten hoe het met uw werkvermogen en werkplezier is gesteld van hun medewerkers. Ze vinden het belangrijk dat het daar goed mee gaat. Want een tevreden werknemer is gezonder, productiever en een blije medewerker.

Nadat u de Personal Radar heeft ingevuld krijgt u de uitslag.
U krijgt een score voor:

uw gezondheid
uw kennis en vaardigheden (is er balans tussen wat u kunt en moet kunnen?)
uw houding en motivatie (is er balans tussen uw energie en de eisen van het werk?)
werk (denk aan de organisatie van uw werk, werkomstandigheden en management & leiderschap)
de balans tussen werk en privé (familie en vrijetijsbesteding)
uw persoonlijke werkvermogen. Deze kan uitstekend, goed, matig of slecht zijn.

Uw werkgever krijgt nooit inzage in uw persoonlijke uitslag. U kunt ervoor kiezen om zelf actie te ondernemen naar aanleiding van de uitslag. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met uw leidinggevende of werkgever. Of met een bedrijfsarts of een coach.

typeMethodiek
doelgroepwerknemers
themaDuurzame inzetbaarheid, WorkAbilty Index/WAI, instrumenten en methodieken
Meer informatiePersonal Radar: informatie voor werknemers
Opmerkingen Gevalideerd meetinstrument werkvermogen
datum invoer28-05-2018