Personal Radar - informatie voor werkgevers

werk kan doen, nu en in de toekomst.

Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. En verminderd werkvermogen leidt tot productiviteitsverlies. Daarom is het belangrijk om het werkvermogen te meten en aan de slag te gaan met een plan van aanpak dat breed in een bedrijf wordt gedragen. Alleen zo kan duurzame inzetbaarheid ook op het niveau van de individuele medewerker beklijven.

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die Werkvermogen én werkplezier meet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het concept Huis van Werkvermogen. De Personal Radar bestaat uit vragen over de verschillende verdiepingen en de balans tussen privé en werk. In de individuele rapportage van de Personal Radar krijgen medewerkers hun individuele score op:
gezondheid en functionele mogelijkheden
balans tussen kennis & vaardigheden en de inzet van de medewerker
balans energiebronnen en de eisen van het werk (houding en motivatie)
balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management & leiderschap)
balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding
hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.

De uitkomst van de Personal Radar is persoonlijk en alleen voor de medewerker. Maar medewerker kan er voor kiezen om deze te bespreken met (bijvoorbeeld) werkgever, een bedrijfsarts of een coach.

Vullen meer dan 15 medewerkers de Personal Radar vragenlijst in, dan biedt dat voor een bedrijf een unieke kans om via de Company Radar een gezamenlijk plan van aanpak op maat te maken voor duurzame inzetbaarheid in het bedrijf.

typeMethodiek
doelgroepwerkgevers
themaDuurzame inzetbaarheid, WorkAbilty Index/WAI, instrumenten en methodieken
Meer informatiePersonal Radar: informatie voor werkgevers
Opmerkingen Gevalideerd meetinstrument werkvermogen
datum invoer28-05-2018