Personal Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het concept Huis van Werkvermogen. De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. Zij is geënt op de welbekende Work Ability Index (WAI). De Personal Radar bestaat uit vragen over de verschillende verdiepingen van het Huis van Werkvermogen en de balans tussen privé en werk.

De Company Radar is een methodische aanpak om binnen organisaties het werkvermogen en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De Company Radar is het logische vervolg op de Personal Radar in het bedrijf van uw opdrachtgever. Meer over de Company Radar leest u hier.

typeMethodiek
doelgroepWerknemers
themaDuurzame inzetbaarheid, WorkAbilty Index/WAI, instrumenten en methodieken
Meer informatiePersonal Radar: nformatie voor professionals
Opmerkingen Gevalideerd meetinstrument werkvermogen
datum invoer28-05-2018