PBL: Psychische Beperkingen Lijst

samenvatting

PBL is een korte vragenlijst voor het meten van psychische beperkingen. Deze vragenlijst heeft als doel om beoordelaars van psychische klachten (zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of arbo-artsen) in staat te stellen om op gestandaardiseerde wijze en zo objectief mogelijk psychische beperkingen te beoordelen en in een score uit te drukken. 

De PBL bestaat uit 10 verschillende domeinen van psychische beperkingen die zijn onder te verdelen in drie dimensies van psychisch functioneren: - cognitief functioneren (geheugen, aandacht vasthouden, aandacht verdelen, helder denken, en organiseren); - emotioneel functioneren (motivatie, vermoeidheid en emotionaliteit); - sociaal functioneren (communicatie en sociaal gedrag). De PBL biedt artsen de mogelijkheid om op "objectieve" en systematische wijze psychische beperkingen in kaart te brengen. 

Daarnaast kunnen op basis van de PBL-scores op maat gesneden behandelplannen voor werknemers met psychische beperkingen worden uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan geheugentraining bij cognitieve beperkingen, of een sociale vaardigheidstraining voor hen met sociale beperkingen.

typemethodiek
jaar2003
verantwoordelijkeDoeglas ...[et al.]
doelgroepPsychische stoornissen
trefwoordenpsychische problemen ; meetinstrument
themaAssessment Werkgevers
urlhttp://www.psychischenwerk.nl
opmerkingenType instrument: Korte vragenlijst en handleiding

 Validiteit:
Onderzoek, uitgevoerd door Doeglas en collega's (2003) met de PBL bij 181 respondenten, ondersteunt de factoriƫle validiteit van de PBL. De PBL differentieert tussen (langdurig) niet-werkenden en (gezonde) actief-werkenden.

Betrouwbaarheid:
Onderzoek, uitgevoerd door Doeglas en collega's (2003) met de PBL bij 181 respondenten, ondersteunt de betrouwbaarheid van de PBL. Indien twee artsen met behulp van de PBL dezelfde patiƫnt beoordelen, komen zij gemiddeld genomen over alle domeinen in 69% van de beoordelingen tot exact hetzelfde oordeel.

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij:
Dirk Doeglas van de Rijksuniversiteit Groningen (tel 06-44096536)

Referenties:
Doeglas, D., van den Bosch, R. J., Trompenaars, F., Wiersma, D. (2003). De PBL: een korte vragenlijst voor het meten van psychische beperkingen.Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 81, 34-43.
referentie nummer263
datum invoer29-09-2009