PBGO: Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek

samenvatting

PBGO beoogt na te gaan of werkbelasting en belastbaarheid van de werknemers met elkaar in overeenstemming zijn. De uitgangspunten komen in grote lijnen overeen met de uitgangspunten van de VAG. De PBGO-vragen doen echter sterker denken aan een medische anamneselijst. 

Ze lijken bedoeld om beoordeeld te worden door een (bedrijfs-)arts die bij de beoordeling tevens aanvullende informatie zal betrekken, zoals uitkomsten van biometrisch en lichamelijk onderzoek of de medische voorgeschiedenis. De doelstellingen van de PBGO-vragenlijst zouden verhelderd moeten worden, zodat er goede criteria komen waarmee de vragenlijst geoptimaliseerd kan worden. 

De vragenlijst over de gezondheidstoestand (deel A van de PBGO-vragenlijst) omvat 42 hoofdvragen, waarvan er twee (over de medische voorgeschiedenis) onderverdeeld zijn in 24 subvragen, zodat er 64 vragen door iedereen moeten worden beantwoord. Verder zijn er nog 77 vervolgvragen die slechts dan behandeld moeten worden indien de hoofdvraag bevestigend is beantwoord. 30 van de hoofdvragen gaan over de actuele gezondheidstoestand, 27 over de medische voorgeschiedenis en familieziekten, drie over leefgewoonten en de rest over uiteenlopende onderwerpen.

typemethodiek
jaar1988
verantwoordelijkeVan Putten, Beeren, Oei, Veenhof & West
doelgroepVolwassenen
trefwoordenmeetinstrument ; arbeid ; belastbaarheid ; werknemers
themaAssessment Werkgevers
opmerkingenType instrument: Vragenlijst

Betrouwbaarheid:
Voldoende betrouwbaarheid. De empirische schalen hebben betrouwbaarheidscoëfficiënten tussen .66 en .81. De betrouwbaarheid van enkele a-priori-schalen is te laag voor individueel gebruik. Van de empirische schalen voldoet alleen de schaal eentonigheid niet helemaal aan het .70-criterium. De betrouwbaarheid voor de gezondheidsaspecten, namelijk vermoeidheid, bewegingsapparaat en verdere gezondheid hebben betrouwbaarheidscoëfficiënten van respectievelijk .62, .56 en . 64.

Taal: Nederlands Referenties

- Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Deel 1 
  Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, Groot, C.J. (2000).
  Van Gorcum, Assen. 
- De vragenlijst voor periodiek bedrijfskundig onderzoek.
   I. Achtergronden van de vragenlijst en het gebruik bij een periodiek
   onderzoek voor bouwvakkers. 
   Van Putten, D.J., Beeren, J., Oei, K., Veenhof, T. & West, J. (1988).
   Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg, 66, 3-8. 
Referentie nummer262
datum invoer29-09-2009