MOS SF-20 (Nederlandse versie van de SF-20)

samenvatting

Met behulp van de SF-20 is het mogelijk om in enkele minuten een globaal algemeen profiel van de gezondheid te verkrijgen.

Deze vragenlijst meet de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het is een omvattende maar desondanks korte vragenlijst om de algemene gezondheidstoestand te kunnen eten.Deze vragenlijst is eveneens geschikt voor grootschalig survey-onderzoek. De MOS SF-20 omvat, zoals uit het acroniem al blijkt, 20 vragen.

De SF-20 bevat zes dimensies of subschalen: - lichamelijk functioneren, - rolvervulling, - sociaal functioneren, - psychische gezondheid, - ervaren gezondheid en - lichamelijke pijn.

typemethodiek
jaar1988
verantwoordelijkeA.L. Stewart, J.E. Ware
doelgroepVolwassenen
themaWerkgevers
opmerkingenType instrument:
Vragenlijst

Validiteit:
Inhoudsvaliditeit: in het algemeen bevredigend. De vragenlijst lijkt enigszins valide en levert resultaten op die overeenstemmen met de lange RAND lijsten, die het uitgangspunt waren voor de MOS-SF20.

 Betrouwbaarheid:
Interne consistentie van de vier schalen die uit meerdere items bestaan: goed, ondanks het feit dat deze kort zijn (twee tot zes items). Stewart e.a. (1988) waarschuwen echter dat de MOS SF- 20 ondanks haar redelijke betrouwbaarheid minder precies meet dan de langere oorspronkelijke lijsten en daarmee minder gevoelig is voor veranderingen in de gezondheidstoestand. Hoe groot de vermindering van de precisie daadwerkelijk is, is nog niet onderzocht.

 Data omtrent de interne consistentie van de subschalen variëren. Stewart et al. (1988) rapporteerden Cronbach's correlatiecoëfficiënten van .76 tot .88. Anderen kwamen tot lagere waarden (Anderson et al., 1990; Parkerson et al., 1991). Data betreffende de test hertest betrouwbaarheid zijn alleen bekend voor een oudere populatie in Nederland (Kempen, 1992a en 1992b

Taal: Oorspronkelijk Engelstalig

Referenties:
- Kempen, G.I.J.M., Brilman, E.I., Heynink, J.W. & Ormel, J.
  Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de MOS Short-Form
- General Health Survey (SF-20): een handleiding.
- Groningen  Noordelijk centrum voor gezondheidsvraagstukken,
  Rijksuniversiteit  Groningen - Tab. + bijlage
- MOS Short-Form General Health Survey (sf-20).
- (NCG reeksmeetinstrumenten; 5). ISBN 90-72156-24-2
- König-Zahn, C., Furer, J.W. & Tax, B. (1993). Algemene gezondheid:
  beschrijving en evaluatie van vragenlijsten. Assen: Van Gorcum. (het meten
  van de gezondheidstoestand; 1) - ISBN 90-232-2756-5
referentie nummer239
datum invoer29-09-2009