Modulair Vragenlijstinstrumentarium voor werk en gezondheid (VBBA e.a)

samenvatting

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar medewerkerstevredenheid, betrokkenheid, werkgeluk, wendbaarheid en psychosociale arbeidsbelasting. Als werkstress bijvoorbeeld een belangrijk thema is geeft de VBBA inzicht in de psychologische arbeidsbelasting en de effecten daarvan op de medewerkers.
De VBBA wordt aanbevolen door de inspectie SZW en heeft een bewezen voorspellende waarde voor prestaties, klanttevredenheid, winst en de kans op bedrijfsongevallen en langdurig verzuim.
Je kunt de VBBA goed combineren met andere vragenlijstmodules. Denk aan modules over leefstijl, duurzame inzetbaarheid en modules over werkomstandigheden en risico’s.

Hoe werkt het?
Je kunt de vragenlijsten toepassen op branche-, organisatie-, team- en individueel niveau. Zo krijg je antwoorden op vragen zoals: ‘Waar in de organisatie is sprake van problemen met werkdruk en werkstress?’, maar ook ‘Hoe staat het met de werkbeleving en de gezondheid van individuele werknemers?’ Aan de hand van de resultaten zie je welke aspecten in de arbeidssituatie verbeterd kunnen worden en kun je concreet aan de slag met een plan van aanpak. Ook op individueel niveau krijgen medewerkers een persoonlijk adviesrapport met tips en adviezen.

Doelstelling: Meten van de invloed van werk op gezondheid.

typemethodiek
doelgroepVolwassenen
themaBehoud van arbeid
Werkgevers
urlwww.skb.nl
opmerkingenType instrument: Modulaire vragenlijst. Taal: Nederlands. Verkrijgbaar bij: SKB. Referenties:
referentiesVethman Annelies (2000). Flexibel zonder rompslomp: modulair vragenlijstinstrumentarium voor werk en gezondheid. Amsterdam: SKB Vragenlijst Services - 3 delen.
referentie nummer236
datum invoer31-10-2018