Met Kompas koersen naar eigen kracht

samenvatting

Met 'Kompas Koersen Naar Eigen Kracht gaat uit van de hypothese dat (een deel van) het' granieten bestand te activeren is. 

Door contact te maken, door aan te sluiten op de leefwereld en mogelijkheden van de betrokkenen (die doorgaans inactief thuiszitten) en door ketengericht dezelfde kant op te werken. Daarbij is inzet van al het mogelijke en beschikbare instrumentarium geoorloofd. 

Het project is daardoor vooral een procesgerichte interventie, waarbij contact krijgen en contact houden en het versterken van de eigen mogelijkheden (kracht) de kritische succesfactoren zijn. Het uitgangspunt, dat het veelal om gedragsproblemen zou gaan, is enerzijds erg ruim (om welke problemen gaat het precies?) en anderzijds juist weer beperkt (want onvoldoende rekening houdend met situationele factoren) en daarmee discutabel. 

Sommigen stellen zich b.v. ten onrechte afhankelijk op, maar het is de vraag of bijvoorbeeld zwartwerkers onder deze diagnose vallen. Verder is het welslagen van de aanpak erg afhankelijk van de kwaliteit, m.n. van het empatisch en sturend vermogen, van de klantmanagers/coaches. Die is op zichzelf niet geborgd, waardoor de overdraagbaarheid van de aanpak nog aandacht behoeft.

typemethodiek
jaar2010
verantwoordelijkeMarlé Nijhuis ; Anton van Genabeek ; Gerard van Zanen ; Joke Olsthoorn ;
organisatieGemeente Schiedam, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Werk en Inkomen
plaatsSchiedam 
instellingGemeenten Schiedam
pagina's16 p.
periode01 september 2008 - 01-01-2010
trefwoordenmethodiek ; empowerment
themaassessment, arbeidstoeleiding
adresGemeente Schiedam
Marlé Nijhuis,
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,
afdelingen Werk en Inkomen,
telefoon010 - 219 1680 - 06 - 511 60 892
e-mailm.nijhuis@schiedam.nl
publicatiemet_kompas_koersen_naar_eigen_kracht.pdf
opmerkingenDoel:
WWB-klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen een jaar te laten participerenn op een zo hoog mogelijke trede van de re-integratieladder.
datum invoer11-04-2011