MELBA

samenvatting

Doelstelling: Een analyse en docuementatiesysteem waarmee 29 sleutelkwalificaties kunnen worden vastgelegd in een profiel op een 5 puntsschaal (zowel bij de persoon: capaciteitsprofiel, als bij functie: eisenprofiel.

MELBA is een systeem waarmee aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie gedocumenteerd kunnen worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk. 

MELBA wordt ingezet als basis voor communicatie; om handelingsgerichte capaciteiten vast te stellen; om een geschikte werkplek te selecteren; om werkplekken aan te passen; om loondifferentiatie in therapeutische instellingen te verkrijgen; om verantwoording af te leggen naar subsidieverstrekkers; om trainings- of ontwikkelingsdoelen vast te stellen en te volgen, etc.

typemethodiek
jaar2001
verantwoordelijkeUniversiteit Siegen
doelgroepMensen met (tijdelijke) beperkingen
themaIntermediairs
urlhttp://www.melba.nl/
opmerkingenType instrument: Methode

Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: Nederlandse versie bij: Van Hooff Arbeidskundig Advies ;

Andere talen: Universiteit van Siegen,

Referenties:
- Universität Gesamthochschule (1996).
- Kriterien zur Verbesserung der Entscheidungssichterheit bei der
  Eingliederung
  Behinderter im Werkstätten für Behinderte oder auf dem allgemeinen
  Arbeitsmarkt. Siegen : Universität Gesamthochschule Kleffmann, A. et. al.
  (1997). Melba.
- Psychologische Merkmalprofile zur Eingliederung Behinderter in Arbeit.
  Siegen : Universität Gesamthochschule 
referentie nummer228
datum invoer29-09-2009