Leven en werken na kanker

samenvatting

De interventie Leven en werken na kanker bestaat uit persoonlijke individuele begeleiding en counseling (geen groepsgewijze activiteiten). Naast het verwerken van levensbedreigend ziek zijn, wordt ook aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in fysieke en psychische belastbaarheid.  

Centraal in de begeleiding staan de vragen: wat wil ik en wat kan ik. Ervaringsdeskundigheid speelt een belangrijke rol bij de opzet en uitvoering van de interventie; de oprichtster van Stap.nu is zelf ex-kankerpatint.

Afstemming vindt, behalve met klant en opdrachtgever, zo nodig ook plaats (na toestemming klant) met de curatieve sector (bijv. fysiotherapie, specialist, huisarts).

typemethodiek
jaar2010
organisatieStap.nu, Reintegratie & Counseling.
plaats's-Hertogenbosch
urlhttp://www.stap.nu/
opmerkingenDoel:
Het doel van de interventie is re-integratie van mensen met de ziekte kanker of een andere levensbedreigende ziekte naar werk, dan wel naar sociale activering. Stap.nu stelt zich ten doel klanten te begeleiden in hun proces leven en werken na kanker en hen duurzaam te re-integreren naar passend werk. Daarbij streeft Stap.nu naar een uitstroom 90% met als ondergrens 80% uitstroom naar werk.

Doelgroep:
De interventie richt zich op mensen die te maken hebben gehad met de diagnose kanker of een andere levensbedreigende ziekte. De ziektefase waarin mensen zich bevinden verschilt van nog in behandeling tot vijf jaar uitbehandeld. Het gaat om mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. Aanpak: Samenvatting van de methodiek: Uitsluitend individuele persoonlijke begeleiding en coaching (d.w.z. geen groepssessies). Zo nodig actieve afstemming met curatieve sector.

Coachingsmethode:
De methode is gericht op stimulerende factoren, het denken in mogelijkheden, vanuit passie en zingeving. Niet de mens moet veranderen, maar het persoonlijke element wordt ingezet.
Inzicht geven in belemmerende factoren en overtuigingen, en in de eigen rol in het proces. Gericht op (de kwaliteit van) het nu, echter passend bij de fysieke en psychische mogelijkheden van de klant. Zo nodig toepassen van confronterende en uitdagende coachingsmethodieken. - De gemiddelde duur van een traject is 1 jaar en 3 maanden.Een gemiddeld traject bestaat uit 15 begeleidingssessies van 1,5 uur.
Bij aanvang van een traject vindt 1 keer per 2 weken persoonlijk contact plaats. Verder in het traject worden de persoonlijke contactmomenten minder frequent en vindt activering richting arbeidsmarkt plaats door bijvoorbeeld snuffelstages en vrijwilligerswerk.
datum invoer28-09-2010