Interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

samenvatting

De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 tot 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residentiële setting ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden, zodat de kinderen uiteindelijk meer prosociaal en minder disruptief gedrag gaan vertonen.  

Ouders volgen een training in groepsverband gericht op het aanleren en versterken van vijf kritieke opvoedingsvaardigheden (Patterson). Verlofsituaties van het kind gelden als oefensituaties.

De algemene doelstelling van de module is het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders van wie een kind, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, is opgenomen binnen een residentiële setting. Door het versterken van met name de ouderlijke betrokkenheid, positieve bekrachtiging, probleemoplossende vaardigheden, discipline en monitoring moet uiteindelijk het prosociaal gedrag van de jongere in de thuissituatie worden vergroot en het discruptief gedrag worden verminderd.

De training richt zich op ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die wegens gedragsproblematiek opgenomen zijn in een residentiële, 24-uurs setting gericht op verblijf, verzorging, opvoeding en behandeling, doorgaans een instelling voor gesloten jeugdzorg. 
Aanpak: De werkvorm bestaat uit trainingsbijeenkomsten in groepsverband met maximaal 12 personen, onder leiding van twee trainers. Elke bijeenkomst is opgebouwd volgens een vaste structuur. Tijdens alle bijeenkomsten staat een trainingsgerichte werkwijze en het aanzetten tot handelen conform het geleerde centraal. 

typemethodiek
jaar2010
verantwoordelijkeOttho Gerhard Heldringstichting
organisatieOttho Gerhard Heldringstichting
plaatsZetten
instellingOttho Gerhard Heldringstichting
trefwoordenmethodiek ; gedragsstoornissen ; opvoeding ; ouders
themaleren omgaan met een beperking
adresOttho Gerhard Heldringstichting
Postbus 1 
6670 AA Zetten 
telefoon 0488 471111
urlwww.ogheldring.nl
opmerkingenMateriaal: er is een programmahandleiding beschikbaar waarin per sessie het doel en de inhoud beschreven staat. 

Onderzoek Effectiviteit: Er zijn geen studies voorhanden. 

Ontwikkeld door: Ottho Gerhard Heldringstichting

datum invoer08-07-2010