Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)

samenvatting

De Individuele Rehabilitatie Benadering helpt mensen met langdurige beperkingen beter te functioneren zodat ze naar eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten onderhouden in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp. Mensen worden via gesprekken en andere activiteiten ondersteund bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen. 

Praktijkwerkers geven aan dat de methode houvast, duidelijkheid en verbinding tussen verschillende gebieden biedt. Cliënten zijn over her algemeen positief over de begeleiding met IRB en waarderen de aandacht voor hun eigen wensen en de bewustwording die dat bij henzelf te weeg brengt. Drie van de vier effectonderzoeken tonen aan dat de methode daadwerkelijk effect heeft.

Het doel van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) is: mensen met ernstige, langdurige beperkingen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van eigen keuze met zo min mogelijk professionele hulp

typemethodiek
jaar2011
verantwoordelijkeMovisie
organisatieMovisie
plaatsUtrecht
instellingMovisie
trefwoordenmeetinstrument ; gehandicapten ; sociaal functioneren ;
themaleren omgaan met een beperking
urlhttps://www.movisie.nl/
opmerkingenDoelgroep
De doelgroep bestaat uit mensen met ernstige, langdurige beperkingen, die door hun beperkingen belemmerd worden bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen. De methode is breed toepasbaar op verschillende terreinen van sociaal functioneren.

Ontwikkelaar
De methode is ontwikkeld door het Center for Psychiatric Rehabilitation van Boston University.

Verkrijgbaar
De methode is vertaald en aan de Nederlandse context aangepast door: Stichting Rehabilitatie ’92, dr. Jos Dröes Mgr. van de Weteringstraat 132B, 3581 EN Utrecht , tel.: 030- 145002 en daar verkrijgbaar. 

Publicaties
Bij deze methode hoort het Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn, geschreven onder redactie van Lies Korevaar en Jos Dröes en in 2008 uitgegeven door Uitgeverij Coutinho in Bussum.

- Individuele rehabilitatie voor chronische psychiatrische patiënten: een open onderzoek, geschreven door W. Swildens, A.J. van Keijzerswaard, T.F. van Wel, G.J.J. de Valk & M.W. Valenkamp in 2003, gepubliceerd in Tijdschrift voor Psychiatrie, 45/1, pp. 15-26.
- A randomized clinical trial of vocational rehabilitation for people with psychiatric disabilities, geschreven door E.S. Rogers, W.A. Anthony, A. Lyass & W.E. Penk in 2006, gepubliceerd in Rehabilitaiton Counseling Bulletin, 49(3), pp.143-156.
- The VADO Approach in Psychiatric Rehabilitation: A Randomized Controlled Trial, geschreven door A. Gigantesco, M. Vittorielli, R. Pioli, I.R.H. Falloon, G. Rossi & P. Morosini in 2006, gepubliceerd in Psychatric Services, 12, pp. 1778-1783. 
- Outcomes of a psychiatric rehabilitation clinical trial, geschreven door D.L. Shern, S. Tsemberis, W. Anthony, A.M. Lovell, L. Richmond, C. J. Felton et al. in 2002, gepubliceerd in American Journal of Public Health, 90, pp. 1873-1878
datum invoer14-02-2011