Implementatiescan: begeleiden van LVB jongeren naar werk

samenvatting

Laat u inspireren en maak gebruik van een groot aanbod van eerder ontwikkelde programma’s en instrumenten voor het begeleiden van LVB jongeren naar werk.

Hier vindt u informatie over de succesfactoren voor het begeleiden van jongeren met Licht Verstandelijke Beperking (LVB) naar werk. Experts hebben aangegeven dat deze veelal ook gelden voor andere kwetsbare jongeren. Vind instrumenten/tools, programma’s en praktijkvoorbeelden. En zie hoe je via de opgenomen hyperlinks in contact komt met andere kennisbanken en inspirerende omgevingen, die scholen, gemeenten en partners ook op weg kunnen helpen om jongeren zo goed mogelijk een werkende toekomst te geven.

typeWebsite met kennisbank over de succesfactoren voor het begeleiden van jongeren met LVB en andere kwetsbare jongeren naar werk. 
jaar2017
verantwoordelijkeEcorys
doelgroepJongeren met een lichte verstandelijke beperking
trefwoordenLVB, succesfactoren, begeleiden naar werk
themabegeleiding naar werk
urlhttp://www.implementatiescan.nl/databank
opmerkingenType instrument: Databank
Taal: Nederlands


datum invoer8-12-2017