Headwerk: een regionale en multi-disciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

samenvatting

HEADwerk is de naam van een regionale en multidisciplinaire aanpak voor re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Zuidoost-Brabant. Aanleiding voor deze interventie vormt het feit dat deze doelgroep tegen complexe belemmeringen aanlopen bij het zoeken naar passend werk. 

Kenmerken van de aanpak zijn: een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar (mentale) duurbelasting (in het voorschakeltraject) vanuit kennis van de revalidatie, aangevuld met informatie uit MELBA/IDA-onderzoek en tests en trainingen.

typemethodiek
jaar2010
organisatieSWZ Zorg ; Libra Zorggroep ; Blixembosch ; Leijpark ; UWV
trefwoordenniet-aangeboren hersenletsel ; arbeidsmarkttoeleiding
themawerk en handicap
urlhttp://www.interventiesnaarwerk.nl/interventies/headwerk
opmerkingenDoel:
Het doel van HEADwerk is het toeleiden naar betaald werk van mensen met NAH en een Wajong- of WIA-/WAO-uitkering.

Doelgroep:
De interventie is bedoeld voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die een ZW-, WIA-/WAO of Wajonguitkering hebben.

Aanpak:
Intake gebeurt door twee personen- een afkomstig van het re-integratiebedrijf en een van een revalidatiecentrum. Er vindt een zeer uitgebreide diagnose plaats. Ingezet wordt het het instrument MELBA en evt. ook IDA. Aan de hand van een NPO (neuropsychologisch onderzoek) worden effecten van het hersenletsel op het functioneren vastgelegd en een voorspelling gedaan over scholingsmogelijkheden. Daarnaast is er onder meer onderzoek naar duurbelasting. 
datum invoer28-09-2010