Groei-wijzer: vaardigheden voor zelfstandig leven

samenvatting

De Groei-wijzer is gebaseerd op 'Developing the Skills for Growing Up', ontwikkeld door
het Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital in Toronto, Canada. Het ontwikkelingsschema van de Groei‐wijzer beschrijft de ontwikkeling van 0 tot 21 jaar. 

De vragenlijsten volgen kinderen in verschillende leeftijdsfasen (7‐11 jaar (Klaar voor de start), 12‐16 jaar (Goed Bezig), en 17 jaar en ouder (Hier ben ik)). Per leeftijdscategorie is er een lijst ontwikkeld. Ze zijn bedoeld voor de ouders en het kind/de jongere zelf, om te bepalen aan welke vaardigheden ze willen werken (bijvoorbeeld het zelfstandig reizen met openbaar vervoer). 

De behandelaar kan zo nodig hulp bieden om manieren te bedenken, op welke wijzen deze doelen gerealiseerd kunnen worden. De lijsten zijn geen gestandaardiseerde meetinstrumenten, maar een leidraad om leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken aan te geven. Soms moet creatief gedacht worden wat deze ontwikkelingstaak voor dit gezin en deze jongere met deze beperking kan betekenen.

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een chronische aandoening van 0-21 jaar en hun ouders. Vooralsnog wordt de Groei-wijzer gebruikt binnen de revalidatie

Beschrijving: De Groei-wijzer bestaat uit een lijst met vragen en tips die jongeren en hun ouders helpen te ontdekken hoe de jongeren zelfstandig kunnen worden en daarvoor concrete plannen kunnen maken. De Groei-wijzer is voor ouders en jongeren thuis en wordt door hen bewaard. De Groei-wijzer is bedoeld om de natuurlijke gang naar zelfstandigheid op een geleidelijke en overzichtelijke manier te prikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de cognitieve en fysieke mogelijkheden van de jongere, de situatie thuis en de eigen voorkeuren. De Groei-wijzer stimuleert zelfstandigheid in negen verschillende domeinen (Ik, Zorg, Relaties, Studie, Werk, Wonen, Vervoer, Vrije tijd, Sport)

typemethodiek
jaar2012
organisatieUniversitair Medisch Centrum Groningen ; revalidatiecentrum Blixembosch ; TransitieNet van het Erasmus MC gestart
plaatsGroningen
trefwoordengroeiwijzer ; revalidatieproces ; zelfstandigheid ; jongeren ; methodiek ;  vragenlijst
themaleren omgaan met een beperking
e-mailIeteke Vos - [ ;i.vos@blixembosch.nlmailto:i.vos@blixembosch.nl ]i.vos@blixembosch.nl
Sander Hilberink - s.hilberink@erasmusmc.nl
opmerkingenDoel:
Het doel van de Groei-wijzer is om ouders en jongeren te helpen stap voor stap te ontdekken hoe de jongeren zelfstandig kunnen worden en daarvoor concrete plannen kunnen maken.

Referentie:
Een instrument om vaardigheden voor zelfstandigheid te vergroten: De Groei-wijzer / C.G.B. Maathuis, I. Vos, M.E. Roebroeck, S.R. Hilberink In: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, 2012, nr. 3, p. 115-119

Verkrijgbaar: 
via Drs. Sander Hilberink, Erasmus MC, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, s.hilberink@erasmusmc.nl
datum invoer22-08-2012