Ergo-Kit : Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE

samenvatting

FCE meet het construct Fysieke (arbeids)belastbaarheid. Er worden 19 arbeidsvaardigheden beoordeeld. Deze omvatten 4 testgroepen: handvaardigheidstesten, krachttesten, physical agility tester (PAT) en krachttesten. De PAT bevat testen met betrekking tot het reiken, de manipulatie, balans, kracht en duurtesten. 

Daarnaast wordt beoordeeld of er consistentie is in de onderlinge testresultaten. Hiermee wordt een oordeel gegeven in hoeverre fysieke beperkingen of andere klachten rechtstreeks tot uitdrukking komen in objectief vastgestelde resultaten en bevindingen. Duur van de test 1 X 20 minuten tot 5 uur.

typemethodiek
verantwoordelijkeErgo Control BV
doelgroepLichamelijk gehandicapten
trefwoordenmeetinstrument ; fysieke belasting
themaIntermediairs
opmerkingenType instrument: test

 Betrouwbaarheid: Voldoende

 Verkrijgbaar bij: Ergo Control BV

 Referenties:
- Handleiding Ergo Kit / Ergo Control, versie 3.0. Enschede : september 2002
  Gouttebarge V, Wind, H., Kuier, PPFM, etc.
- Reproduceerbaarheid van vijf EK-FCE tiltests bij mensen met lage rugklachten.
  Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 2007, 15,4: 156-161
  Gouttebarge V, Wind, H., Kuier, PPFM, etc.
- Betrouwbaarheid van Ergo Kit Functionele Capaciteit Evaluatie (FCE) tests bij
  mensen zonder klachten aan het bewegingsapparaat. Nederlands Tijdschrift
  voor Fysiotherapie 2005; 115 (6):
  167-170 Gouttebarge V, Wind, H., Kuier, PPFM, etc.
- Reliability and agreement of 5 Ergo Kit Functional Capacity Evaluation lifting
  tests in subjects woth lower back pain. Arch. Phys. Med. Rehabil 2006; 87:
  1365-1370 Gouttebarge V, Wind, H., Kuier, PPFM, etc.
- Reliability and validity of Functional Capacity Evaluation Methods:
  a systematic review with reference to Blankenship, Ergos work simulator,
  Ergo Kit and Iserhagen Work System. Int. Arch. Occup. Environ Health   2004;77:527-537 , Gouttebarge V, Wind, H., Kuier, PPFM, etc.
- Intra- and interrater reliability of the Ergo Kit Functional Capaciy Evaluation
  Methods in adults without musculoskeletal complains. Arch. Phys. Med.
  Rehabil. 2005;86:2354-2360

referentie nummer488
datum invoer29-09-2009