Eigenwerkwijzer

De EigenWerkWijzer is voor mensen met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo volledig mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. De methode is inzetbaar voor mensen die reeds werken of bezig zijn aan een terugkeer naar hun werk na ziekte. Ook als zij bezig zijn aan re-integratie in het tweede of derde spoor.

De EigenWerkWijzer is een ondersteunende tool voor zowel particulieren als professionals bij de begeleiding van cliƫnten op of naar (ander passend) werk. Deze tool helpt om zelf na te gaan iemand optimaal kan leven en werken en wat hij daarvoor nodig heeft. Het is een online interactief programma met voorbeelden en tips. De Eigen WerkWijzer bestaat uit drie onderdelen: Zelfscan, Passend werk en Communicatie.

De EigenWerkWijzer is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. De methode draagt bij aan zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen.

typemethodiek
doelgroep werkenden en werkzoekenden
themaEmpowerment/eigen regie; methodieken en instrumenten;werk en arbeidsparticipatie
Meer informatieEigenwerkwijzer
opmerkingen Instrument voor werkenden en werkzoekenden die willen weten hoe zij werk en beperking optimaal kunnen combineren.
datum invoer28-05-2018