Company Radar - informatie voor werkgevers

Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen.

Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. En verminderd werkvermogen leidt tot productiviteitsverlies. Daarom is het belangrijk om het werkvermogen te meten en aan de slag te gaan met een plan van aanpak dat breed in uw bedrijf wordt gedragen. Alleen zo kan duurzame inzetbaarheid ook op het niveau van de individuele medewerker beklijven.

De Company Radar is een aanpak om binnen organisaties het werkvermogen en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De Company Radar is het logische vervolg op de Personal Radar in uw organisatie. Zoals de Personal Radar zich op het individu richt, zo richt de Company Radar zich op uw bedrijf.Een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van de afdelingen in uw bedrijf maakt een praktisch plan van aanpak voor het werken aan duurzame inzetbaarheid. De leden van de werkgroep verbinden zich samen aan de uitkomst van de Company Radar.
Dit interactieve proces wordt begeleid door een onafhankelijke gecertificeerde facilitator.

typeMethodiek
doelgroepwerkgevers
themaDuurzame inzetbaarheid, WorkAbilty Index/WAI, instrumenten en methodieken
Meer informatieCompany Radar: informatie voor werkgevers
Opmerkingen Gevalideerd meetinstrument werkvermogen
datum invoer28-05-2018