Company Radar - informatie voor professionals

De vraag naar duurzaam inzetbare medewerkers zal de komende jaren steeds meer stijgen. Immers, werkenden werken langer door voordat zij met pensioen gaan. Tegelijkertijd vergrijst en krimpt de werkende beroepsbevolking. Werkgevers is er dus veel aan gelegen om hun medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk hun werk te laten doen. Ook is er de uitdaging om duurzame inzetbaarheid meer dan alleen 'een thema van de werkgever' te laten zijn.

De Company Radar is een methodische aanpak om binnen organisaties het werkvermogen en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De Company Radar is het logische vervolg op de Personal Radar: zoals de Personal Radar zich op het individu richt, zo richt de Company Radar zich op het bedrijf en haar medewerkers.

Een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van de afdelingen in een bedrijf maakt een praktisch plan van aanpak voor het werken aan duurzame inzetbaarheid. De leden van de werkgroep verbinden zich samen aan de uitkomst van de Company Radar. Dit interactieve proces wordt begeleid door een gecertificeerde professional in de rol van een onafhankelijke facilitator.

typeMethodiek
doelgroepprofessionals
themaDuurzame inzetbaarheid, WorkAbilty Index/WAI, instrumenten en methodieken
Meer informatieCompany Radar: informatie voor professionals
Opmerkingen Gevalideerd meetinstrument werkvermogen
datum invoer11-06-2018