CBSA: Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten

samenvatting

De competentiebelevingsschaal voor adolescenten beoogt de competentiebeleving te meten. De CBSA berust op hetzelfde motivatiemodel als de CBSK.  

Met de CBSA kan op een gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties op een zestal specifieke gebieden als van het globale gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf. 

De CBSA kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, voor klinische doeleinden, in het bijzonder in psychodiagnostisch onderzoek door instellingen voor jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg, en bij evaluaties van therapeutische interventies. Schalen: 1. Schoolvaardigheden, 2. Sociale acceptatie, 3. Sportieve vaardigheden, 4. Fysieke verschijning, 5. Gedragshouding, 6. Gevoel van eigenwaarde,

typemethodiek
jaar2003
verantwoordelijkeStraathof
doelgroepadolescenten van 12 tot en met 18 jaar die het voortgezet onderwijs volgen.
trefwoordenmotivatie ; adolescenten ; onderwijs
themaOnderwijs
urlhttp://www.pearsonclinical.nl
opmerkingenType instrument: Vragenlijst en handleiding

Taal: Nederlands

Referenties: Nederlands Jeugd instituut
referentie nummer454
datum invoer29-09-2009