CBCL/6-18: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar

samenvatting

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden en volwassenen die een kind goed kennen vragen kunnen antwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind. Ouders kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. 

De schalen zijn genormeerd op gegevens van een steekproef uit de Amerikaanse bevolking. In deze steekproef namen 1753 kinderen deel van 6 tot 18 jaar. Op dit moment vindt onderzoek plaats om de CBCL/6-18 te ijken voor de Nederlandse bevolking. Ouders kunnen aangeven hoe goed een item nu of in de afgelopen zes maanden past bij een kind. De antwoorden op de vragen tellen op tot schalen. De vragen over vaardigheden vormen de vaardigheidsschalen : Activiteiten, Sociaal en School en samen vormen deze de schaal Totale Vaardigheden. 

De vragen over gedrag vormen de acht probleemschalen Teruggetrokken/Depressief, Lichamelijke Klachten, Angstig/Depressief, Sociale problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Normafwijkend gedrag en Agressief Gedrag. De eerste zes probleemschalen vormen samen de schaal Internaliseren en de laatste twee de schaal Externaliseren. Alle vragen over gedrag opgeteld vormen de schaal Totale Problemen.

Een indeling van de vragen over gedrag die nauw aansluit bij het classificatiesysteem DSM leidt tot zogenaamde DSM schalen. Deze zes DSM-schalen zijn: Affectieve problemen, Angstproblemen, Lichamelijke problemen, aandachtstekort/ Hyperactiviteitsproblemen, Oppositioneel-Opstandige Problemen en Gedragsproblemen.

typemethodiek
jaar2001
verantwoordelijkeT. Achenbach
doelgroepGedragsproblemen
trefwoordenmeetinstrument ; gedragsstoornissen
themaOnderwijs
urlwww.aseba.nl/alle-producten
opmerkingenType instrument: Vragenlijst
  
Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: Aseba, Rotterdam
referentie nummer453
datum invoer29-09-2009