CBCL/1.5-5: Gedragsvragenlijst voor kinderen van 1.5 tot 5 jaar

samenvatting

Een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassenen die een kind goed kennen, vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en positieve attituden van een kind. 

Ouders kunnen aangeven hoe goed een item nu of in de afgelopen twee maanden past bij een kind. Hiermee worden de probleemschalen Emotioneel reagerend; Angstig/depressief; Lichamelijke klachten; Teruggetrokken; Slaapproblemen; Aandachtsproblemen en Agressief gedrag in kaart gebracht. De eerste vier probleemschalen vormen samen de schaal internaliseren en de laatste twee de schaal externaliseren. Alle vragen over gedrag opgeteld vormen de schaal Totale Problemen. 

Een indeling van de vragen over gedrag die nauw aansluit bij het classificatiesysteem DSM leidt tot zogenaamde DSM-schalen. Deze vijf DSM-schalen zijn: Affectieve problemen, Angstproblemen, Pervasieve Ontwikkelingsproblemen, Aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen en Oppositioneel-Opstandige problemen. 

De indeling in probleemschalen is gebaseerd op nieuwe factoranalyses die TM Achenbach heeft uitgevoerd op gegevens van 1728 kinderen in GGZ-instellingen. De indeling in DSM schalen is gebaseerd op oordelen van internationale deskundigen op het gebied van classificatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

typemethodiek
verantwoordelijkeAchenbach T & L Rescorla
doelgroepGedragsstoornissen
trefwoordenMeetinstrument ; gedragsstoornissen
themaOnderwijs
urlhttp://www.aseba.nl/alle-producten
opmerkingenType instrument: Vragenlijst

 Taal: Nederlands

Verkrijgbaar bij: Aseba, Rotterdam
referentie nummer452
datum invoer29-09-2009