Branchepaspoort

De interventie Branchepaspoort is een toeleidingstraject dat binnen de branches zorg, welzijn en kinderopvang (ouderzorg, psychiatrische zorg, kinderopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg) deelnemers op innovatieve en efficiënte wijze naar werk leidt. Gezien de grote mate van overlap in gevraagde competenties tussen de verschillende domeinen hanteert dit traject een sectorbrede toeleiding om voldoende instroom in de sector te genereren. Deelname aan dit toeleidingstraject resulteert voor de deelnemers in een ‘branchepaspoort zorg, welzijn & kinderopvang’. Dit paspoort geeft toegang tot een BBL-contract op niveau 3 bij een instelling binnen de betreffende branches.

Branchepaspoort is ingezet bij laag opgeleide vrouwen, zonder startkwalificatie, migranten en plattelandsvrouwen. Het traject is geschikt om in te zetten bij werkenden (met het oog op upgrading of verbreding van de opleiding voor zittend personeel) en werkzoekenden.

typemethodiek
verantwoordelijke verantwoordelijke
organisatie Arbeid Opleidingen Consult BV
plaats Tilburg
instelling Arbeid Opleidingen Consult BV
Westermarkt 4a
5042 MC Tilburg
013-5300402
trefwoordeninterventies naar werk
thema behoud van arbeid
publicatie Branchepaspoort.pdf
url http://www.apconsult.nl/ 
opmerkingen Deze methodiek is afkomstig van voormalig interventiesnaarwerk.nl.
datum invoer28-02-2018