Brain Integration Programma

samenvatting

Het Brain Integration Programma (BIP) is bedoeld voor mensen met een NAH die in een latere fase maatschappelijk vastlopen danwel dreigen vast te lopen. Meestal is er bij deze doelgroep sprake van het zogenaamde 'uitgerevalideerd' zijn wat betreft de primaire revalidatieperiode. 

Men heeft hierin gewerkt aan basisvaardigheden, zoals lopen, arm-handfunctie, spreken, dagelijkse activiteiten en cognitie. Wanneer blijkt dat op deze gebieden geen winst meer te behalen valt, wordt de revalidatie vaak afgesloten. Het proces van maatschappelijke participatie moet dan nog beginnen. In een aantal gevallen is er wel sprake van maatschappelijke re├»ntegratie, maar is er een door een wijziging in omstandigheden sprake van een verstoord evenwicht. 

Het Brain Integration Programma is holistisch van opzet, dit wil zeggen dat RMC Groot Klimmendaal er vanuit gaat dat het voor iemand met een niet-aangeboren hersenletsel belangrijk is te functioneren in een sociaal systeem waarbij alle levensgebieden op elkaar zijn afgestemd.

typemethodiek
jaar2011
verantwoordelijkeRMC Groot Klimmendaal
organisatieRMC Groot Klimmendaal
plaatsArnhem
doelgroepRMC Groot Klimmendaal
adresRMC Groot Klimmendaal Heijenoordseweg 5 6800 GG Arnhem
telefoon 026 - 3526100
urlhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Klimmendaal
opmerkingenHet doel van het Brain Integration programma beoogt voor revalidanten met een niet-aangeboren hersenletsel een systeem te bouwen, waarbij de onderlinge levensgebieden op elkaar zijn afgestemd.

Doelgroep:
Mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel

Hoofdlijnen:
Er zijn drie hoofdlijnen te onderscheiden in het Brain Integration Programma: 1. wonen al dan niet begeleid; 2 zinvolle dagbesteding: al dan niet betaald werk, andere vormen van dagbesteding; 3.sociaal/emotioneel welbevinden: sociale contacten, relaties, verwerking, cognitieve vaardigheden.
datum invoer15-07-2011