Blikvanger 3 en 5-13

samenvatting

Methodiek voor het in kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van kinderen zoals door hun ouders/verzorgers wordt gezien.De ouder(s) of verzorger(s) van het kind geven van een reeks uitspraken aan in hoeverre ze het kind hierin erkennen. 

De lijst kan worden gebruikt als men een algemeen systematisch beeld wil hebben van de persoonlijkheid van kinderen (door de ogen van ouders/verzorgers). Blikvanger 3 bestaat uit 111 vragen die informatie geven over de volgende vier schalen: positieve gevoelens; verlegenheid; hanteerbaarheid; ontwikkeling. Blikvanger 5-13 geeft met 128 vragen informatie over de volgende vijf schalen: extraversie; vriendelijkheid;zorgvuldigheid; emotionele stabiliteit; ontwikkeling. 

De lijst kan worden gebruikt om het beeld dat ouders of verzorgers hebben van hun kind genuanceerd en systematisch in kaart te brengen. Dit kan zinvol zijn als momentopname. Het is echter ook mogelijk het effect van een interventie of therapie na te gaan door de lijst in een voor- en nameting af te nemen. De lijst geeft een algemeen beeld van de persoonlijkheid van kinderen. De lijsten kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld consultatiebureaus, kinderdagverblijven en schoolbegeleidingsdiensten. De lijst kan worden gebruikt als men een algemeen systematisch beeld wil hebben van de persoonlijkheid van kinderen (door de ogen van ouders/verzorgers). Voor de oudste groepen (5-13 jarigen) kunnen de onderzoeksresultaten gerelateerd worden aan de Big Five persoonlijkheidststructuur zoals die bij volwassenen is gevonden.

typemethodiek
jaar2002
verantwoordelijkeE. Elphick, A. Slotboom & G.A. Kohnstamm
doelgroepKinderen
trefwoordenmeetinstrument ; persoonlijkheid ; kinderen
themaOnderwijs
urlhttps://uitgevers.nu/leiden/pits-testuitgeverij#
opmerkingenType instrument:
Handleiding, formulieren 3 jarigen, formulieren 5-13 jarigen, pc-programma scoring en rapportage.

Validiteit: De handleiding biedt gegevens betreffende validiteit en verschillen tussen jongens en meisjes en vaders en moeders.

Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid (alpha-coëfficiënt) van Blikvanger 3 is voor alle schalen hoger dan .80; voor vijf subschalen blijven deze waarden onder de .70.De betrouwbaarheid van de schalen van Blikvanger 5-13 is hoger dan .80; voor drie subschalen blijven de waarden onder de .70.Taal: NederlandsVerkrijgbaar bij: https://uitgevers.nu/leiden/pits-testuitgeverij#

Referenties: Slotboom, A. & Elphick, E. (1997). Parents' perceptions of child personality; developmental

referentie nummer438
datum invoer23-03-2010