AVL: ADHD vragenlijst

samenvatting

De ADHD vragenlijst (afgekort Avl) werd ontwikkeld om bij kinderen de (gedrags-)symptomen van ADHD te kunnen bepalen. 

Daarbij verwijst Avl naar de volgende drie basisvormen van probleemgedrag bij kinderen: aandachtstekort (snel afgeleid en weinig taakgericht), hyperactiviteit (overbeweeglijkheid en motorische onrust) en impulsiviteit (ongecontroleerd en ongeremd gedrag). 

De lijst kan worden ingevuld door ouders, leerkrachten en pedagogisch begeleiders. De Avl kan als volgt ingezet worden: 1) diagnose ADHD: het instrument is derhalve bruikbaar in diverse zorgsituaties voor kinderen, zoals de ambulante en residentiƫle jeugdzorg, de daghulp en de pleegzorg. 2) evaluatie van behandelingen ADHD 3) vroegsignalering ADHD: de Avl kan in principe ook gebruikt worden om gedragssymptomen van ADHD vroegtijdig op te sporen, bijvoorbeeld in de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen), of hem door leerkrachten op school of door individuele ouders te laten invullen. De lijst omvat 18 vragen.

typemethodiek
jaar1998
verantwoordelijkeprof. Dr. J.D. van der Ploeg en dr. E.M.Scholte.
doelgroepJongeren met ADHD
trefwoordenmeetinstrumenten ; ADHD
themaWerkgevers
url https://www.bsl.nl/
opmerkingenType instrument: Handleiding, een set vragenlijsten, een sleutel en een computerprogramma. Alle onderdelen zijn apart te bestellen.

Validiteit: De constructvaliditeit werd bepaald middels toetsende factoranalyse. De predictieve validiteit werd via een discriminantanalyse bepaald. Onderzocht werd of jeugdigen met een kinderpsychiatrische diagnose van ADHD te onderscheiden zijn van jeugdigen zonder deze diagnose op basis van de Avl-scores. 

De betrouwbaarheid werd onderzocht in een steekproef van ruim 2500 4-18 jarige kinderen uit de normale bevolking waarbij moeders en vaders als de beoordelaars optraden, bij ruim 1200 kinderen waarbij de leerkrachten als beoordelaars optraden en bij ruim 500 kinderen in de (semi)residentiĆ«le jeugdhulpverlening, waarbij de pedagogische begeleiders de beoordelaars waren (Scholte en van der Ploeg, 1998; 2003; 2004; van der Ploeg & Scholte, 1998; 2001). 
referentie nummer428
datum invoer29-09-2009