ASL: Attitudeschaal Sociale Limieten

samenvatting

Doelstelling van de methodiek is het meten van de houding van jongeren ten opzichte van wetten en regels en hoe ze hiermee omgaan. 

Daarnaast wordt de geneigdheid of motivatie tot grensoverschrijdend gedrag en kennis van sociale limieten gemeten. De jongere beantwoordt voor 28 korte situatiebeschrijvingen de vragen: a. wat kan men allemaal doen in zo'n situatie, b. wat zou je zelf doen, c. waarom zou je dit doen. Bij elke situatie beantwoordt de jongere drie open vragen. 

De resultaten geven aan in welke mate een jongere tijdens confrontatie met deze wetten en regels: Bekend is met en geneigd is tot de reactietypes:- aanpassen, - overschrijden, - onderhandelen, - zich terugtrekken (uit situaties). Hierbij wordt gemeten van welke motivatietypes gebruik gemaakt wordt:- met een laag abstractieniveau (op zichzelf gericht of op de hier-en-nu situatie), - met een hoog abstractieniveau (op de ander gericht op op de toekomst of consequenties van het handelen). 

De test geeft aan of er een risico is op gedragsproblematiek of delinquentie. Ook kan de ASL aangeven waar behandeling voor dergelijke problematiek zich op zou moeten richten, en de resultaten van de behandeling zichtbaar maken. De ASL kan ook evaluatief worden gebruikt: effectmeting van bijvoorbeeld reactie- en motivatietraining bij gedetineerde jongeren.De ASL kan eveneens worden gebruikt voor de signalering van problemen van schoolgaande jongeren met sociale limieten.

typemethodiek
jaar2001
verantwoordelijkeJ.E. Rink, C.J. Boersma, H.C. Spelberg en R.C. Vos
doelgroepJongeren
themaOnderwijs
url http://www.nji.nl/databank
opmerkingenType instrument: Handleiding, testboekjes jongens, testboekjes meisjes, pc-scoringsprogramma

Validiteit: In het kader van de validiteit is de relatie met geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en urbanisatiegraad onderzocht.

 Betrouwbaarheid: In het kader van de betrouwbaarheid is gekeken naar de interne beoordelaars betrouwbaarheid en de intern e consistentie (lambda).

Taal: Nederlands

 Referenties: Boersma, C.J. (2004). Attitudeschaal Sociale Limieten-ASL; ontwikkeling en instrumentele utiliteit. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
referentie nummer422
datum invoer29-09-2009