ASI: Arbeids-Satisfactie-Index

samenvatting

De Arbeids-Satisfactie-Index (ASI) is het eerste genormeerde instrument waarmee het mogelijk is om de arbeidstevredenheid van werknemers vast te stellen. De ASI is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten (ASI-L) en hulpverleners in de jeugdzorg (ASI-J). De ASI kan worden gebruikt om vast te stellen in welke mate men (nog) plezier heeft in het werk.

In de ASI verwijst het begrip arbeidssatisfactie naar vijf basisaspecten van arbeidstevredenheid, m.n.: 1. Ondersteuning in het werk 2. Autonomie bij de werkzaamheden 3. Relaties met collega's 4. Aard van het werk 5. Arbeidsvoorwaarden. De ASI kan op verschillende niveaus worden toegepast, bijvoorbeeld: vaststellen van de mate van arbeidstevredenheid (bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken); klinisch onderzoek psychische problemen; vaststellen samenwerking van teams (bepalen van de werkverhoudingen binnen een bepaalde school of een bepaald team); onderzoek naar arbeidsklimaat (op organisatieniveau); empirisch onderzoek gericht op het functioneren van bepaalde categoriƫn personen en instellingen.

typemethodiek
jaar2002
verantwoordelijkeJ.D. van der Ploeg ; E.M. Scholte
doelgroepVolwassenen
themaWerkgevers
urlBohn Stafleu van Loghum 
opmerkingenType: instrument: Handleiding, een set vragenlijsten, een plastic scoringsmal en software.

Arbeids-Satisfactie-Index (ASI-J). Handleiding voor hulpverleners in de jeugdzorg: ISBN 9031341460; 44 pagina's.

Arbeids-Satisfactie-Index (ASI-L). Handleiding voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. ISBN 9031341479, 44 pagina's.

Taal: Nederlands. 

Verkrijgbaar bij: Bohn Stafleu van Loghum
referentie nummer421
datum invoer00-00-0000