APA

samenvatting

APA is een meta-instrument dat een aantal tests en andere instrumenten omvat op het gebied van intellectuele en persoonlijke capaciteiten en vaardigheden. De APA omvat 4 groepen meetinstrumenten: itelligentie tests, persoonlijkheidsonderzoek, gestructureerde interviews, beroepeninteressetests. De test kan worden afgenomen door professionals, te weten psychologen.

typemethodiek
jaar2002
verantwoordelijkeArbeidsPsychologie Amsterdam
doelgroepVolwassenen die beoordeeld dienen te worden om hun geschiktheid voor functies of ter ondersteuning van loopbaanadvies
themaIntermediairs
urlhttp://www.arbeidspsychologie.nl/
opmerkingenType instrument: Batterij

Taal: Nederlands 

Verkrijgbaar bij: Alleen bij APA voor eigen gebruik 

Referenties:
- W.H.C. Lancée (1988) . Psychologisch onderzoek inzake arbeidsongeschiktheid. - Meppel: Krips Repro
referentie nummer417
datum invoer00-00-0000