Mentale Participatie Coaching, MPC

samenvatting

Werk verkrijgen en aan de slag blijven met mentale of gedragsproblemen. Dat is de opdracht bij de inzet van Mentale Participatie Coaching, kortweg MPC. Leren werken met de problemen die er zijn, ze niet uit de weg gaan en collega's en leidinggevenden als buddy betrekken. De gehanteerde methodiek is gebaseerd op empowerment door casemanagement. 

MPC laat mensen eerder hervatten en leidt daarna tot minder uitval. De medewerker raakt gewend om naast de persoonlijke zorgen ook te blijven denken aan zijn inzetbaarheid. Het werk zelf draagt zo ook bij aan herstel: structuur en regelmaat houden, er wordt op je gerekend, je aanwezigheid doet er toe. Belangrijke aspecten die bijdragen aan herstel. Zo draagt MPC bij aan de vitaliteit van de organisatie. Mentale klachten komen overal voor. Het heeft te maken met aanleg en met wat iemand overkomt. Waarom het gebeurt, is vanuit het werk bezien niet altijd relevant. Dat het er is en de werkrelatie en vitaliteit van mens en organisatie kan verstoren maakt het van belang is beleid te voeren. 

MPC kent twee aandachtsgebieden: coaching van de klant en coaching van de context. De medewerker wordt begeleid en geleerd te werken met de mentale problemen. De coach staat ook stil bij de vragen van leidinggevende en collega's. De coach leert collega's als buddy te fungeren, hoe ze als collega kunnen helpen in tijden dat het tegenzit. En maken zij zich zorgen om hun collega of hebben ze zelf last van het gedrag van hun collega? Dan kunnen zij direct schakelen met de MPC coach. Dialoog en samenwerking vormen de cruciale basis. Tijdens de coaching en daarna.

typemethodiek
jaar2012
verantwoordelijkeCasemanagement Groep: opgeheven
organisatieCasemanagement Groep: opgeheven
plaatsReeuwijk
instellingCasemanagement Groep: opgeheven
trefwoordenmethodiek ; MPC ; Mentale Participatie Coaching
themabehoud van arbeid
publicatiempc_werkgever.pdf
datum invoer07-08-2012