Ziekgemeld, en dan?

samenvatting

Gezondheidsproblemen hebben vaak gevolgen voor (betaald) werk. Het zet uw wereld op
zijn kop en roept veel vragen op. Iedereen die door ziekte niet meer goed kan werken, krijgt
te maken met allerlei instanties en personen. Bijvoorbeeld met de huisarts, de bedrijfsarts,
de medisch specialist of de arbeidsdeskundige. En natuurlijk ook met uw direct
leidinggevende.

Het betekent onder andere veel gesprekken voeren, een logboek bijhouden en documenten
bewaren. De tips in deze Wijzer helpen u om het heft in eigen handen te nemen en te
houden.  U kunt zelf bepalen welke tips voor u het meest bruikbaar zijn.

In dit deel van de Wijzer Werk en Gezondheid vindt u meer informatie over:
• Wel of niet ziekmelden?
• Wat doet een arbodeskundige?
• Arbeidsconflict
• Aanpak problemen
• Meningsverschil over re-integratie, second opinion en deskundigenoordeel.

typeInformatie voor werkenden
jaar2018
organisatieBlik op Werk
thema Ziekteverzuim; informatieve website of gids, verzuimbegeleiding
Stel uw vraaghttps://www.werkhoezithet.nl/forum
urlhttps://www.wijzerwerkengezondheid.nl/ziekteverzuim/
datum invoer28-02-2018