Steendam, Freerk Drs

samenvatting

Onderwijskundige met orthopedagogische en arbeidsdeskundige kwaliteiten, adviseur en beleidsmaker voor de terreinen beroepsonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Focus op arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding van jongeren met diverse beperkingen, overgang van school naar beroep, kansen en mogelijkheden benutten, onorthodox denken en doen, mogelijkheden benutten. Breed netwerk in MBO, SO/VSO, scholen overheden, arbeidsorganisaties e.d. Projectmanager en leidinggevende, volhoudend, doortastend en doorzetten.

typedeskundigen
jaar2010
organisatieBeleidsmedewerker WEC Raad
plaatsDrachten
werkervaringWEC Raad, 2,5 jaar

10 jaar senior adviseur CINOP in Den Bosch

10 jaar bij diverse bureaus voor speciaal onderwijs

trefwoordenonderwijs ; arbeidstoeleiding ; vso ; beroepsonderwijs ; jongeren
themaonderwijs
adresf.steendam@wecraad.nl

f.steendam@chello.nl

opmerkingenPublicaties:

10 boekjes expertise opbouw beperkingen in het MBO (EBG project)
Overbruggen, rapportage aansluiting speciaal onderwijs – arbeidsmarkt.
Transitie en kerndoelen voor het VSO (SLO)

Projecten:
Samen naar werk (MBO)
Expertise opbouw beroepsopleiding gehandicapten (EBG) (MBO)
Project Overbruggen (SO/VSO)
Loopbaan centrum voor jongeren met een beperking (SO VSO)
Transitie door empowerment (SO/VSO)
Project Bruggen Bouwen WEC Raad – COLO (Boris) (MBO – VSO)

datum invoer20-06-2012