Reijenga, F.A. (Femke

samenvatting

Dr. Femke Reijenga, senior onderzoeker, is van origine cultureel antropologe en heeft ruime expertise op het gebied van bedrijfsbeleid inzake inzetbaarheid van mensen met een (arbeids)handicap, instrumentontwikkeling en implementatie van verzuim- en re-integratiebeleid. Ze verricht onderzoek op het gebied van arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, employability en effectiviteit van beleid daaromtrent. Zij is met name thuis in kwalitatief en toegepast (beleids)onderzoek. Daarnaast leidde zij bij AStri onderzoeksprojecten naar de evaluatie van overheidsbeleid (zoals de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter in opdracht van het ministerie van SZW, de evaluatie van het Maatjesproject van de CWP en de evaluatie van Verburgprojecten in opdracht van het ministerie van SZW). Doelgroepen waaromtrent ze met name onderzoek doet betreffen: Wajongers, oudere werknemers met gezondheidsklachten en werknemers met psychische klachten.

typedeskundigen
plaatsLeiden
instellingAStri ; senior onderzoeker ; sinds 2005
TNO ; (senior) onderzoeker op het gebied van reïntegratiebeleid ; 10 jaar
trefwoordenbeleidsonderzoek ; re-integratie ; evaluatiestudies
themaBehoud van arbeid
Werk en handicap
adresDr. F.A. (Femke) Reijenga AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden The Netherlands Tel: +31 (0)71 512 49 03 Fax: +31 (0)71 512 52 47 Email: f.reijenga@astri.nl
urlhttp://www.astri.nl/
opmerkingenPublicaties:
AStri i.s.m. Handicap + Studie (februari 2009). Stagewijzer. Stagelopen met een functiebeperking. Utrecht: Handicap + Studie.
AStri (november 2007). Arbeidsparticipatie van iedereen… lukt dat? Leiden: AStri.
Lötters, F.J.B., V. Veldhuis & F.A. Reijenga m.m.v. E.E.M. Maurits (september 2008). Communiceren over competenties. Stage-ervaringen van studenten in het hoger onderwijs met een functiebeperking. Leiden: AStri.
Reijenga, F. & E. Maurits m.m.v. T. van Vuuren (januari 2009). Re-integratie en herplaatsing van werknemers in het primair en voortgezet onderwijs die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Den Haag: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Reijenga, F. (september 2008). Wat hebben Wajong'ers nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt? Artikel in: Maandblad Reïntegratie, jaargang 8, no. 9, september 2008, pag. 18-20.
Reijenga, F. & R. Prins (april 2008). Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. Onderzoek naar leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008). Leiden: AStri.
Reijenga, F.A. & F.J.B. Lötters (2007). Mogelijkheden in het werk. Succesvolle organisatorische werkaanpassingen. Hoofddorp: Werkgeversforum Kroon op het werk.
Reijenga, F., P. Molenaar-Cox & J. van Egmond (september 2007). Evaluatie van het maatjesproject van de Commissie het Werkend Perspectief. Onderzoek naar effecten en leerervaringen van een project waarbij jonggehandicapten samen met een manager op pad gaan naar werk. Leiden: AStri.

Projecten:
Evaluatie van het Maatjesproject (met Verburggelden) 2007
Evaluatie van en leerpunten uit projecten en experimenten met Verburggelden, 2008
Onderzoek naar stage-ervaringen van studenten met beperkingen, in samenwerking met Handicap + Studie
Het Europese project Optiwork (www.optiwork.org) Optimising strategies for integrating people with disabilities into work (2005-2007)
van 2005- 2009 onderzoekspartner van het Work Research institute in Oslo and the FAFO (Institute of social sciences in Norway) in opdracht van de Noorse Research Council voor het program " Disabled working life and welfare state" en het program "Disability and the development of ICT for people with visual impairments", een onderzoeksprogramma samen met onderzoekers uit Engeland, Noorwegen en Denemarken. :
referentie nummer29
datum invoer20-11-2009