Prins, Rienk Dr

samenvatting

  • (beperkt) onderzoek in NL naar maatregelen voor Wajongers
    - (meer) internat. vergelijkend onderzoek naar reintegratie van kwetsbare groepen, dus "incl. Wajongers, chronisch zieken, etc.
    - (herhaaldelijk): onafh. expert in EU Peer Review Progamma Social Inclusion
    - diverse studies naar vraag-sturing/persoohsgebonden budgetten (PRB, IRO, PGB-BW, PIB)
    - opzetten van beleid in Midden/Oost Europese landen m.b.t. employment of persons with disabilities
typedeskundigen
plaatsWerk: Leiden
instellingSenior onderzoeker sociale verzekeringen, reintegratie (in NL en internationaal) ; 17 jaar
Short term consultant in adviesprojecten in Midden en Oost Europa over disability policies (met name: employment promotion) en uitvoering sociale zekerheid Diverse landen (thans: Rusland). ; 13 jaar
Lector aan Hogeschool Progresz Apeldoorn ; 1,5 jaar
trefwoordeninternationaal ; arbeid ; gehandicapten ; re-integratie
themaArbeidstoeleiding
Intermediairs
Werk en handicap
adresDr R. (Rienk) Prins
AStri Research & Consultancy Group
Stationsweg 26
2312 AV Leiden the Netherlands
T: +31 (0)71 512 49 03
F: +31 (0)71 512 52 47
E: r.prins@astri.nl
urlwww.astri.nl
opmerkingenPublicaties:
Prins, R. & P.G.M. Molenaar-Cox, T.J. Veerman, Intergemeentelijke samenwerking t.a.v. re-integratie. Eindrapportage monitoring pilotprojecten A+O fonds Gemeenten. Den Haag/Bureau AStri, 2006.
Reijenga, F. & R. Prins, Bruggen bouwen naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking; Onderzoek naar de leerpunten uit de experimenten en projecten gefinancierd uit de Verburggelden (2004-2008). AStri, Ministerie van SZW, April, 2008.
Bosselaar, H. & R. Prins, Een jaar persoonsgebonden budget Begeleid Werken in de WSW; een tussenstand bij 12 gemeenten, Divosa, Utrecht, 2009.
Prins, R, Sweden 2006, Integrated services in rehabilitation - on Coordination of Organization and Financing; Synthesis report, Peer Review and Assessment in Social Inclusion, December 2006, European Commission DG Employment , Social Affairs and Equal Opportunities, 2006.
Prins, R. & F. Reijenga, International exploration into specific HR measures for the employment of Persons with Disabilities: insights and lessons form selected countries. Final report to the NDA, Horwath/Astri, Dublin/Leiden, 2007.
Prins, R. Good practices in rehabilitation: early interventions and return to work measures, in: Boedeker, W. & H. Klindworth (Eds.) Hearts and Minds at Work in Europe; A European Work-related public health report on Cardiovascular Diseases and Mental Ill Health, BKK Bundesverband, Essen, 2007.
Bosselaar, H. & R. Prins. Personal Return to Work Budgets for persons with disabilities: Demand-Based Delivery of Re-Integration Services in the Netherlands, in: European Journal of Social security, Vol. 9, No. 2, June 2007, p. 111-125.
Prins, R. Rising disability benefits: in search of innovative policies, in: World Social Security Forum, Developments and trends: supporting dynamic social security, ISSA, Geneva, 2007, p. 13-18.
Reijenga, F. & R. Prins: Disability and sexuality in the Netherlands, from taboo to policy theme. Bulletin of Project Rehabilitation Services for the Disabled in the Russian Federation, Summer 2009.
Prins, R. Rehabilitation and employment policies for the disabled: developments and lessons in EU member states, To be published in: Project Book of Project Rehabilitation Services for the Disabled in the Russian Federation, December 2009. Projecten:
Onderzoek besteding Verburg-gelden zie lit.lijst
EU/internatonaal: evaluatie buitenlandse "good and bad practices" reintegratie van diverse groepen waaronder jongeren met handicap Lid van relevante commissie, raden etc:
Programmaraad AKC (Arbeids-kundige Kenniscentrum)
Gladnet: Global Applied Disability Research and Information Network on Employment and Training
referentie nummer16
datum invoer20-11-2009