Mogendorff, Karen Drs

samenvatting

Ik ben zelf een jongere met een beperking geweest. Daarnaast heb ik me ruim vier jaar lang professioneel op verschillende manieren met het thema werk en handicap beziggehouden. Op basis daarvan (ervarings)kennis opgedaan over wat jongeren belangrijk vinden en tegenaan lopen in werk en hoe ze daarmee omgaan.

typedeskundigen
plaatsArnhem
instellingOnderzoeker aan de Universiteit van Wageningen ; Onderwerp: expert-leek communicatie over omstreden technologie ; sinds september 2009
trefwoordenempowerment ; ervaringskennis ; participatie
themaLeren omgaan met een beperking
Werk en handicap
adresE-mail: karen.mogendorff@wur.nl of karengabriella@hotmail.com
urlhttp://www.wur.nl/NL/
opmerkingenPublicaties:
Hagen, B., K. Mogendorff et al. (2008). Meer werkkansen voor zwerfjongeren met een arbeidsbeperking: Betere ondersteuning aan zwerfjongeren met een beperking via samenwerking tussen opvang, gemeente en UWV. Utrecht: Vilans.
Mogendorff, K.G. (2007). Met zorg ondernemen: Bouwstenen voor succesvolle samenwerking tussen zorg en ondernemers. Utrecht: Vilans.
Mogendorff, K.G. (2007). Looking in a mirror. Creating space to explore identities as persons with impairments. Medische antropologie 19(2): 269-88.
Mogendorff, K.G. (2005). Dyslexie in het hoger onderwijs. Utrecht: handicap + studie.
Mogendorff, K.G. (2003). Paradoxen van lichamelijke kwetsbaarheid. Wanneer 'hebben' 'zijn' wordt: angst, medelijden en 'bewondering' voor mensen met een zichtbare, aangeboren motorische handicap in Nederland. Medische antropologie 15(1): 9-26.
Mogendorff, K.G. (2002). Wanneer het vanzelfsprekende niet vanzelf spreekt. Geslaagd omgaan met negatieve beelden over handicaps, fysieke en sociale barrières. Medische antropologie 14(2): 303-20.
Projecten: Project werk & zwerfjongeren met een beperking
Project leren voor een werkplek
Project zorg & ondernemen
Project Halen, brengen, vermengen
Een aantal projecten waarbij werk niet het hoofdonderwerp was maar als onderdeel van kwaliteit van bestaan werd meegenomen
Lid van relevante commissie, raden etc:
Lid adviescommissie Johanna Kinderfonds (JKF). Dit fonds richt zich op kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 0 tot 30 jaar. Ze financiert verschillende soorten projecten o.a. gericht op het bevorderen van de participatie van de doelgroep
referentie nummer19
datum invoer20-11-2009