Mallee, Luuk Drs

samenvatting

15 jaar ervaring met onderzoek en advies op het terrein van re-integratie. Mijn expertise ligt daarbinnen op de volgende terreinen: gemeentelijk re-integratie- en participatiebeleid, effectiviteit van re-integratie, werking van de re-integratiemarkt, arbeidstoeleiding van Wajongers, werkgeversbenadering en WSW.

typedeskundigen
organisatieClustermanager Sociale Zekerheid bij Regioplan Beleidsonderzoek en –advies
plaatsAmsterdam
werkervaring2001-2010: clustermanager Sociale Zekerheid met als expertise re-integratie, re-integratiemarkt en Wajong

1998-2001: Senior-onderzoeker/adviseur met als belangrijkste aandachtsgebieden gemeentelijke re-integratie, financieringsmodellen binnen de sociale zekerheid en het Wisconsinmodel.

1993-1997: onderzoeker bij het PSW, een advies- en ontwikkelingsbureau op het terrein van de arbeidsmarkt. Het PSW ontwikkelt onder meer re-integratie-instrumenten en benaderingen voor specifieke groepen zoals ex-gedetineerden, VSO-leerlingen en ouderen.

1990-1992: arbeidsmarktmedewerker bij het Amsterdams Centrum Buitenlanders.

1984-1990: studie Politieke Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant, afgestudeerd op het gebied van economische theorieën van discriminatie op de arbeidsmarkt.

trefwoordenre-integratie ; Wajong ; WSW ; arbeidsmarkt
themaarbeidstoeleiding
adresluuk.mallee@regioplan.nl

tel.: 020-531 53 95

urlwww.regioplan.nl
opmerkingenPublikaties

Wissink, C.E., L. Mallee & M. van Leer (september 2009). Ervaringen van werkgevers met Wajongers. Onderzoek onder werkgevers naar de mogelijkheden voor verbetering van de arbeidsparticipatie Wajongers. Den Haag: RWI.
Weerd, M. de, en L. Mallee (juli 2009). Arbeidstoeleiding in het VSO en PRO. Amsterdam/Den Haag:Regioplan/Ministerie OCW.
Brukman, drs. M., drs. M. Groenewoud, drs. L. Mallee, drs. N. van den Berg, drs. S. Wajer (februari 2008). Werk moet lonen. Onderzoek onder Wajong’ers naar financiële baten bij werk. Utrecht: CG-Raad.
Timmerman, drs. J., drs. E. van Doorn & drs. L. Mallee (september 2006). Evaluatie Very Able. Utrecht/Amsterdam: CNV Jongeren/Regioplan
Timmerman, drs. J., drs. E. van Doorn & drs. L. Mallee (september 2006). Hoogopgeleide jonggehandicapten aan het werk. Succes- en faalfactoren bij het behouden van werk. Amsterdam: Regioplan
Timmerman, drs. J. & drs. L. Mallee (mei 2006). Re-integratie hoogopgeleide jonggehandicapten. Amsterdam: Regioplan
Timmerman, Joris & Luuk Mallee (2006). Werk vinden, hebben en houden. In: Maandblad reintegratie, december 2006, blz. 3-5.

Projecten
Ontwikkeling protocol Zeer moeilijk plaatsbaren (ZMP) in opdracht van UWV.

Ontwikkeling Scholingsprotocol om opdracht van UWV.

Ontwikkeling participatieladder in opdracht van 12 gemeenten en de VNG.

Ontwikkeling en beheer Re-integratiemonitor, later Keuzegids Blik op Werk.

datum invoer27-01-2010