Lierop, Brigitte van Dr

samenvatting

Wat werkt en wat werkt niet in re-integratie. Dat zijn de zaken waar ik mij in de afgelopen jaren op heb geconcentreerd. Ik heb daarbij kennis ontwikkeld over 'stagnatie fenomenen' gerelateerd handicap en werk. Sinds enige tijd richt ik me op stagnatie fenomenen die van belang voor de arbeidsintegratie van jongeren met een functiebeperking. Ik heb ook veel aan internationale projecten gewerkt. Daardoor heb ik veel kennis opgedaan over 'hoe het in het buitenland is geregeld'. Als je wilt weten wat er echt bekend is over wat werkt en wat niet werkt, kan ik daar een antwoord op geven.

typedeskundigen
plaatsMaastricht
instellingProgramma manager bij CrossOver, Kennis- en innovatiecentrum Jongeren, Handicap en Werk ; 1 jaar Hogeschool Zuyd, als deskundige op het gebied van arbeidsintegratie ; 1 jaar Partner in het onderzoeks- en adviesbureau DISWORKS ; 1 jaar
trefwoordenempowerment ; Lierop
themaWerk en handicap
adresb.vanlierop@kcco.nl brigittevanlierop@gmail.com
urlhttp://www.crossover.nl
opmerkingenPublicaties:
Serie van twaalf boekjes gericht op het zoekproces van jongeren met specifieke functiebeperkingen: je zoekt werk en ….. Serie van twaalf boekjes gericht op de 'werkgevers' die een persoon met een specifieke functiebeperking in dienst hebben: een werknemer met …., wat betekent dat?
Methode MaakWerk (job carving)
Request: Ontwikkeling van een instrument om de empowerende vaardigheden van professionals te kunnen bepalen ]n Werkboek Maintaining a Job
Projecten:
1 Ontwikkeling en toetsing van een methodiek om de empowerment van jongeren te vergroten
2 Ontwikkeling van een methodiek om bestaande banen anders in te delen ten behoeve van jongeren met een functiebeperking (job carving)
3 Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op behoud van werk van (jonge) werknemers met een visuele beperking
4 Ontwikkeling van een meetinstrument om vast te stellen in hoeverre de omgeving van de jongere empowerend handelt naar de jongere toe
5 Ontwikkeling en implementatie van een re-integratiemethodiek voor arbeidsgehandicapten in Turkije, ten behoeve van de Turkse zusterorganisatie van UWV werkbedrijf
Lid van relevante commissie, raden etc:
Ik maak regelmatig deel uit van begeleidingscommissies van onderzoek op het terrein van jongeren, handicap en werk
referentie nummer5
datum invoer20-11-2009