Klosse, S. Prof. Mr

samenvatting

Mijn expertise ligt op het terrein van het arbeidsrecht en de socialezekerheidswetgeving, waaronder de Wet WIA en de WAJONG en het brede veld van de re-integratieregelingen voor mensen met een arbeidshandicap.

typedeskundigen
plaatsMaastricht
instellingHoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Maastricht, departement Publiekrecht ; Sinds 2001
trefwoordenwetgeving ; arbeidsongeschiktheid ; sociale zekerheid ; internationaal ; sociaal beleid ; Wajong ; Wia ; re-integratie
themaBehoud van arbeid
Wajongeren en zijn sociale omgeving
Werk en handicap
Wet- en regelgeving
adresEmail: saskia.klosse@maastrichtuniversity.nl.
urlhttp://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FdR/Thema/Capaciteitsgroepen/Publiekrecht.htm
opmerkingenPublicaties:
Zie: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FdR/Thema/Medewerkers/MedewerkersAbc/KlosseS..htm Projecten
Lid van relevante commissie, raden etc:
In 2008 maakte ik deel uit van de adviescommissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker).
referentie nummer21
datum invoer20-11-2009