Goldschmidt, Jenny E Prof. Mr

samenvatting

Brede ervaring op verschillende juridische universiteiten, in onafhankelijke advies- en geschillen behandelende organisaties in binnen en buitenland, mede in het kader van participatie van gehandicapten.

typedeskundigen
jaar2010
plaatsUtrecht
instellingHoogleraar-directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), Universiteit Utrecht.
werkervaringHoogleraar-directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), Universiteit Utrecht, 7 jaar

Voorzitter van de (eerste) Commissie gelijke behandeling, belast met het beoordelen van klachten over verschillende vormen van gelijke behandeling in het maatschappelijk verkeer, alsmede het bevorderen van de naleving van de betreffende wetgeving door voorlichting, advisering en training

trefwoordenWgbh/cz ; gelijke behandeling
themawet- en regelgeving
adresjegoldschmidt@hetnet.nl
opmerkingenPublicaties:

1.Introduction (with Dr. Yuwen Li) p. 1-17
Anti-discrimination Law in the Netherlands- a very specific legal patchwork Normative system and institutional structure, p. 238-259
In: Taking Employment Discrimination Seriously: Chinese and European Perspectives, Brill, Leiden 2009 Introduction (with Dr. Yuwen Li) p. 1-17
2. Positieve verplichtingen als bijdrage aan gelijkheid, in: C.J. Forder (redactie), Gelijke Behandeling: oordelen en commentaar. Oordelenbundel 2009, Wolf Legal Publisher 2010, p. 2 5-269
3. Mensenrechten voor iedereen? De betekenis van mensenrechten voor kwetsbare groepen, in: Tijdschrift voor Antilliaans Recht 2008-3, p. 174-182
4. Het gebruik van etnische of religieuze profielen bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten die een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid (met Peter R. Rodrigues), In: Monitor Racisme en extremisme, red. Jaap van Donselaar en Peter R. Rodrigues, 7e rapportage . - Amsterdam [etc.]: Anne Frank Stichting/Universiteit Leiden, 2006, p. 40-66.

Projecten:
Handicap + Studie
Task force Handicap en Samenleving
Gelderhorst (zorgcentrum doven)

Lid van relevante commissie, raden etc:
Lid van de International Commission of Jurists (Geneve)
Lid van de Commissie Integriteit
Lid van de Stuurgroep Alles Toegankelijk
Voorzitter College van Advies Nederlands Juristencomité voor de Rechten van de Mens
Lid Nederlands Helsinki Comité

datum invoer26-07-2010