Engels, Josephine Dr

samenvatting

Binnen het lectoraat Arbeid & Gezondheid is één van de onderzoekslijnen 'çhronisch zieken en werk', naast de onderzoekslijnen 'stagnatie van werknemers' en 'leefstijl op de werkplek'. In de negenhoofdige kenniskring van het lectoraat zijn momenteel twee promovendi bezig met onderzoek op het terrein chronisch zieken en werk. Mijn rol als lector bestaat uit de dagelijkse begeleiding van de promovendi in enge zin, professionalisering van docenten in brede zin, zorg voor de verbinding van het onderwerp van onderzoek met de samenleving in het geheel en het HBO onderwijs in het bijzonder. Eén van de promovendi heeft een aanvraag gemaakt voor een vervolg (prospectief interventie)onderzoek, gericht op empowerment van studenten met een chronische aandoening.
Het lectoraat zal op korte termijn een onderdeel worden van de onderzoekseenheid Arbeid, Sport en Leefstijl waaraan ook de lectoraten 'Human Resource Management' en 'Sport Voeding en Leefstijl' verbonden zijn.

typedeskundigen
plaatsAlbergen (Ov) ; Werk = Nijmegen (Gld
instellingLector Arbeid & Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ; 7 jaar
trefwoordenergonomie ; epidemiologie ; gedragsverandering ; empowerment
themaAlgemene informatie over jongeren met een beperking
Arbeidstoeleiding
Behoud van arbeid
Wajongeren en zijn sociale omgeving
Werk en handicap
adresE-mail: Josephine.Engels@han.nl
urlhttp://www.han.nl/
opmerkingenPublicaties:
Detaille SI, Heerkens YF, Engels JA, Gulden JWF van der, Dijk FJH van. Common prognostic factors of work disability among employees with a chronic somatic disease: a systematic review of cohort studies. Scand J Work Environ Health 2009;35(4):261-81.
Engels JA. Arbo-curatieve samenwerking: evaluatie van vijf projecten in Noord-Nederland. TSG 2002; 3: 149-50.
Engels J. Interprofessioneel samenwerken: nut en noodzaak. Redactioneel. TSG 2005; 83: 249-50.
Engels JA, Tigchelaar A, Gulden JWJ van der. Arbocuratieve samenwerking: procesevaluatie van vijf regionale samenwerkingsprojecten. TSG 2003; 81(3): 148-54.
Engels J, Heerkens Y. Het belang van vitale werknemers. In: Kennis loont 2007-2011. 24 visies van lectoren op het regeringsbeleid. Kroeger PG, Zondag J (red). [s.l.]: Dutch University Press; 2007, p. 137-143.
Engels JA, Heerkens YF. Het belang van vitale werknemers. In: Kennis loont 2007-2011; 24 visies van lectoren op het regeringsbeleid. Kroeger PG, Zondag J (eds), p. 132-6. Dutch University Press; 2007.
Heerkens Y, Engels J, Gulden J van der. Een pleidooi voor het gebruik van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de arbozorg. In: Naar een betere zorg voor zieke werknemers. Afstemmen van behandeling en werkhervatting. JWJ van der Gulden, AP Nauta (eds). Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.
Heideman JMC, Engels JA, Gulden JWJ van der. Knelpunten in de samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts. TSG 202;80:185-91.
Marie-Antoinette H. Minis, OT, MSc, Joke S. Kalkman, PhD, Reinier P. Akkermans, MSc3, Josephine A. Engels, PhD, Peter A. Huijbregts, DPT4, Gijs Bleijenberg, PhD, Rob A.B. Oostendorp, PT, PhD, Baziel G.M. van Engelen, MD, PhD- Minis MAH, Heerkens YF, Engels JA, Engelen BGM van, Oostendorp RAB. Classification of employment factors according to the International Classification of Functioning, . Employment status of patients with neuromuscular diseases in relation to personal factors, fatigue and health status: a secondary analysis. J Rehab Med. Accepted
Disability and Health (ICF) in patients with neuromuscular Diseases: a systematic review. Disabil Rehabil 2009;1-14:iFirst article.
Nauta N, Engels J. Combineren van verschillende visies leidt tot integrale kijk op arbocuratieve samenwerking. TSG 2006;84:121-2.
Projecten:
Als co-promotor betrokken bij twee lopende projecten :
Mevr. drs. S. Detaille: Empowerment bij werknemers met een chronische aandoening
Mevr. drs. M. Minis: Arbeidsparticipatie van werknemers met Neuromusculaire Aaandoeningen(NMD)
Een project in aanvraag: - Mevr. drs. S. Detaille: Empowerment als interventie voor studenten met een chronische aandoening \m Promotieproject: Dhr. drs. J. de Beer: Dyslexie en arbeidsparticipatie
Lid van relevante commissie, raden etc:
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie
Lid van het Platform Chronisch Zieken en Werk
referentie nummer23
datum invoer20-11-2009