Doorn, Monique van Drs

samenvatting

Al sinds ik in de verpleging ben gestart in 1981 heb ik me bezig gehouden met het omkeren van de werkprocessen. Wat is de vraag? Wat wil iemand bereiken? Wat is daar voor nodig? Bijna dertig jaar later zijn deze vragen nog immer actueel en heb ik ze verder uitgewerkt in casemanagement methodes. Hier heb ik sinds 1999 op verschillende manieren praktijkervaring mee opgedaan. Empowerment van individuen speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen begeleiden om naar maximaal vermogen beter voor zichzelf te kunnen zorgen. Door de zorg beter en anders te organiseren, door support op het werk te organiseren, door beschikbare geldstromen te koppelen en aan elkaar te verbinden. Leeftijd speelt daarbij geen bijzondere rol. Casemanagement richt zich bij jong en bij oud op de vraag en de vrager. Om vervolgens met elkaar aan de slag te gaan om resultaat te gaan boeken.

typedeskundigen
plaatsReeuwijk
instellingDirecteur van Casemanagement Groep ; 10 jaar
Bestuur en toezichthouder in de zorg
Bestuur Boaborea
trefwoordenempowerment ; persoonsvolgend budget
themaLeren omgaan met een beperking
adresE-mail: doorn@casemanagementgroep.nl
Tel.: 06 510 954 27.
urlhttp://www.casemanagementgroep.nl/
opmerkingenPublicaties:
2005: Open Mind, een verzameling van opinies van onze netwerkpartners over het belang van rendement van samenwerking en de hobbels daarbij.
2006: Meedoen telt!, een werkboek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen actief te inspireren samen te werken aan re-integratie en loopbaanontwikkeling.
2009: Nieuwerwets, verbindend werken, een studie/werkboek voor hedendaagse professionals om mee te denken en mee te werken aan de veranderende samenleving.
Blogs voor een HRM vakblad van BSL (zie website CasemanagementGroep.

Projecten:
Empowerment van WAO-ers, los van leeftijd hebben we cliénten van UWV begeleid en de professionals getraind om meer te bereiken doro samenwerking en uit te gaan van vermogens
Werkklassen voor jongeren in Rotterdam: een programma waar jongeren, met of zonder handicap, via een groepsaanpak gestimuleerd worden weer te gaan leren of te gaan werken, vanuit wie ze zijn en wat ze kunnen
Mentale Participatie Coaching: mensen met een mentale beperking leren om met hun beperking aan de slag te blijven en invullng te geven aan hun loopbaan.

Lid van relevante commissie, raden etc:
Bestuur B2B van Boaborea, vanuit die rol lid commissie gezondheid van VNO/NCW
referentie nummer9
datum invoer20-11-2009