Borghouts - van de Pas, Irmgard Drs

samenvatting

Afgelopen jaar trok de constante stijging van het aantal personen die een Wajong-uitkering ontvingen sterk de aandacht. Het groeiende aantal 'Wajongers' roept de vraag op of ook in andere landen dergelijke ontwikkelingen te zien zijn en welke maatregelen ondernomen worden om deze groei te stuiten. Drs. Irmgard Borghouts is projectleider geweest van een internationaal onderzoek naar de arbeidstoeleiding en behoud van werk voor jonggehandicapten. De situatie is in een aantal EU-lidstaten onderzocht: Duitsland, België, Groot-Brittannië, Denemarken, Ierland en Tsjechië. In de onderzochte landen blijken er diverse activiteiten te zijn om gehandicapte jongeren aan het werk te houden of te krijgen.

typedeskundigen
plaatsTilburg
instellingSenior-onderzoeker Reflect, 2009-heden
Senior-onderzoeker OSA, 2005-2009
Onderzoeker IVA, 1999-2005
Gemeente Utrecht, onderzoeker toeleidingsbureau, 1998-1999
trefwoordenWajong ; re-integratie ; arbeidsmarkt
themaAlgemene informatie over jongeren met een beperking
Werk en handicap
adresEmail: i.borghoutsvdpas@uvt.nl
urlhttp://www.uvt.nl/webwijs/show/?uid=i.borghoutsvdpas
opmerkingenPublicaties:
15-7-2009 radio interview BNR nieuwsradio, Wajongers kunnen profiteren van de crisis, zie: http://www.bnr.nl/artikel/11959240/wajongers-kunnen-profiteren-crisis
Irmgard Borghouts en Ton Wilthagen, 2009, "Donner verliest outsiders op de arbeidsmarkt uit het oog", Me Judice, 20 juli 2009
Irmgard Borghouts-van de Pas en Frans Pennings, Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken, OSA/UvT september 2008; Annex: Integration into work of persons who were already disabled before adulthood, National reports, September 2008.
Irmgard heeft verder tal van boeken, rapporten en artikelen geschreven op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Een uitgebreide lijst is te vinden op:
Projecten:
Onderzoeksproject in 2007/2008 : Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten, Een Internationale vergelijking van Europese systemen en praktijken
Lid van relevante commissie, raden etc:
Expertmeeting Wajong TNO, t.b.v. rapport zie J. Besseling, S. Andriessen, E. de Vos en C. Wevers Participatiemogelijkheden van Wajongers, april 2008
Expert rondetafelgesprek arbeidsparticipatie Wajonggerechtigden, SER (zie SER Advies, Meedoen zonder beperkingen, meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten)
referentie nummer6
datum invoer20-11-2009