Leerlingen met stoornis krijgen eigen leerroute

samenvatting

Doetinchem krijgt een geheel nieuwe leerroute op havo/vwo-niveau voor leerlingen met een handicap of stoornis in het autistische spectrum. Daarnaast komt voor leerlingen met een dergelijke beperking die wel op het gewone voortgezet onderwijs hun havo/vwo-opleiding volgen, extra begeleiding. Woensdag 27 mei hebben de deelnemende scholen hiertoe een convenant ondertekend. Vanaf 1 augustus gaat deze nieuwe onderwijsvoorziening, die uniek is in Nederland, van start. 

Vier partijen ondertekenden afgelopen woensdag het samenwerkingsconvenant: De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG, onder meer ‘de Isselborgh’), de stichting Confessioneel Voortgezet Onderwijs Achterhoek (CoVOA, onder andere het Almende College, St. Ludgercollege en Ulenhofcollege), De Orchidee Scholengroep (Rietveld Lyceum) en het samenwerkingsverband SZVO. Ook wethouder Loes van der Meijs was aanwezig om het project van harte aan te bevelen. 

Samen zijn de scholen en gemeente ervan overtuigd dat in het kader van ‘passend onderwijs voor elke leerling’ een voorziening voor leerlingen met een autistische stoornis op havo/vwo-niveau wenselijk is. De extra zorg en begeleiding voor leerlingen die op een reguliere havo/vwo-school hun opleiding volgen, krijgt de vorm van een zogenaamde stamgroep of basisgroep. Hierin zitten alleen leerlingen met een autistische stoornis. Maximaal twaalf kinderen krijgen per stamgroep begeleiding die nadrukkelijk op hen is afgestemd. De groepen worden na komende zomervakantie op het Almende College en Rietveld Lyceum gestart. Het plan is om uiterlijk in 2011/2012 met stamgroepen op het Ulenhofcollege en het St. Ludgercollege te beginnen. 

De leerroute voor kinderen met een autistische stoornis op havo/vwo-niveau is uniek in Nederland. Bij deze nieuwe onderwijsvoorziening werken professionals op het gebied van autisme samen met vakdocenten. Op deze manier wordt gestreefd naar onderwijs op niveau én maat in een omgeving die zich leent en voldoende toegerust is voor deze leerlingen.

typebest_practice
plaatsDoetinchem
instellingVSO ‘de Isselborgh’
doelgroepAutisme
themaOnderwijs
adresScholengemeenschap
De Isselborgh
Postbus 466
7000 AL Doetinchem
telefoon 0314-392537
e-mail info@sg-Isselborgh.nl
urlwww.gelre.fm
referentie nummer548
datum invoer29-09-2009